Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/8

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/8

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2014/8 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  39.85  EUR bez PVN.

2.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  34.47  EUR bez PVN.

2.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  33.53  EUR bez PVN.