Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/1

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/1

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2014/1 ir noslēgusies.

Tika saņemti 6 (seši) piedāvājumi.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „LatIgMa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  93.35 EUR bez PVN.

2.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  71.80 EUR bez PVN.

3.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  43.02 EUR bez PVN.

4.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  67.33 EUR bez PVN.

5.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  36.76 EUR bez PVN.