Piedāvājums kokmateriālu iegādei ar piegādi pie pircēja Nr. 800-2016/026

Virsraksts Piedāvājums kokmateriālu iegādei ar piegādi pie pircēja Nr. 800-2016/026

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2016/026 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā – SIA "Gaujas Koks" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 59,00 EUR bez PVN.

2.daļā – SIA "PATA" ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 41,89 EUR bez PVN.

3.daļā - SIA "IBIZA” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 39,58 EUR bez PVN

4.daļā - SIA "IBIZA” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 28,36 EUR bez PVN

5.daļā - SIA "UNICENTRS” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 26,00 EUR bez PVN

6.daļa tiek pasludināta par nenotikušu.

7.daļā – AS “Latvijas Finieris” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam kopā: 62,71 EUR bez PVN