Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 30 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu

Piedāvājuma iesniegšana:

Virsraksts Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 30 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu
Izsoles veids Nomas tiesību izsole

Izsoles rezultāti:

Izsole ir noslēgusies. Augstākās nomaksas maksas piedāvājumu 275,00 EUR/mēn.+PVN iesniedza Kristaps Freibergs, reģ. nr. 24028610131.