“Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 80 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu”

Virsraksts “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 80 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu”