“Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 8 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu”

Virsraksts “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 8 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu”