Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļu 3 m2 un 3m2 platībās ar kadastra apzīmējumu 01000950030 Lucavsalā”

Virsraksts Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļu 3 m2 un 3m2 platībās ar kadastra apzīmējumu 01000950030 Lucavsalā”