Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 500 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu “

Virsraksts Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 500 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu “