Izsole “Īslaicīgās tirdzniecības organizēšana (gadatirgus) Rīgas valstspilsētas pašvaldības parku un apstādījumu teritorijās (2023.gada oktobris, novembris, decembris)”

Piedāvājuma iesniegšana:

Virsraksts Izsole “Īslaicīgās tirdzniecības organizēšana (gadatirgus) Rīgas valstspilsētas pašvaldības parku un apstādījumu teritorijās (2023.gada oktobris, novembris, decembris)”
Izsoles veids Teritoriju kategorijas / atrašanās vietas: "Dārzi un parki" un kultūras un atpūtas parks "Mežaparks"

Izsoles rezultāti:

Izsole ir noslēgusies. Atbilstoši izsoles rezultātiem, tiks rīkoti šādi gadatirgi (tirdzniecības vieta, datums, tirgus dalībnieks, uzvarētāja maksa par teritorijas lietošanu, EUR, bez PVN):

  • Vērmanes dārzs, 13.10.2023., SIA "Sweet Travel Latvia", 420,00;

  • Vērmanes dārzs, 14.10.2023., SIA "Sweet Travel Latvia", 420,00;

  • Vērmanes dārzs, 10.11.2023., SIA "Sweet Travel Latvia", 820,00;

  • Vērmanes dārzs, 11.11.2023., SIA "Sweet Travel Latvia", 870,00;

  • Vērmanes dārzs, 16.12.2023., SIA "Sweet Travel Latvia", 970,00;

  • Vērmanes dārzs, 17.12.2023., SIA "Sweet Travel Latvia", 1020,00;

  • Mežaparks, 21.10.2023., SIA "Sineppi", 600,00;

  • Mežaparks, 22.10.2023., SIA "Sineppi", 600,00.