Elektroniskā izsole par augošu koku ciršanas tiesību pārdošanu

Virsraksts Elektroniskā izsole par augošu koku ciršanas tiesību pārdošanu

Izsoles rezultāti:

 

 

 

Augošu koku izsole Gaujas mežniecībā ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā – SIA “R Grupa”.

1.                   IZSOLES PRIEKŠMETS

 

 

1.1. SIA “Rīgas meži” rīko elektronisko izsoli par augošu koku ciršanas tiesību pārdošanu Gaujas  mežniecībā kailcirte 75;76 kvartālos.