Par Viktoru Troicinu

Padomes loceklis Viktors Troicins

SIA “Rīgas meži” padomes loceklis kopš 2021.gada 1.septembra

Pārvaldības jomas kapitālsabiedrībā: finanšu jautājumi un audits, risku vadība un iekšējās kontroles sistēma

Profesionālā darba pieredze: 

  • 2023. gads – pašlaik: VAS “Latvijas Loto”, padomes loceklis

  • 2021. – 2023. gads: SIA “Tonybet”, valdes priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors

  • 2020. gads: SIA “Maxima Grupe”, valdes loceklis

  • 2020. gads: SIA “Maxima Latvija”, valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs

  • 2016. – 2020. gads: SIA “Maxima Latvija”, valdes loceklis, komercdirektors

  • 2015. – 2016. gads: AS “Siltumenergoprojekts”, valdes priekšsēdētājs

  • 2002. – 2014. gads: SIA “Domenikss”, ģenerāldirektors, finanšu direktors

  • 1999. – 2002. gads: SIA “Deloitte & Touche Audits Latvia”, vadošais auditors

Izglītība:

  • 2003. – 2005. gads: Rīgas Ekonomikas augstskola, iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

  • 1993. – 1996. gads: Rīgas Aviācijas universitāte, iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā

Amati citās kapitālsabiedrībās: ir

Pārvaldības jomas kapitālsabiedrībā: finanšu jautājumi un audits, risku vadība un iekšējās kontroles sistēma

Pilnvaru termiņš: 31. 08. 2026.

Ar dalībnieku sapulces lēmumu noteiktais atalgojums: 2160,00 EUR (Bruto).

Atbilstība neatkarīga padomes locekļa kritērijiem: ir