Par Tomu Auškāpu

Padomes priekšsēdētājs Toms Auškāps

SIA “Rīgas meži” padomes priekšsēdētājs kopš 2021.gada 1.septembra

Pārvaldības jomas kapitālsabiedrībā: bioekonomika un zemes resursu ilgtspējīga pārvaldība

Profesionālā darba pieredze: 

 • 2023. gads – pašlaik: AS “Siltumelektroprojekts", padomes loceklis 

 • 2017. gads – pašlaik: AS “Balticovo”, valdes loceklis, komunikācijas un attīstības direktors

 • 2017. gads – pašlaik: Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, padomes loceklis (bez atalgojuma) 

 • 2014. – 2017. gads: AS “Balticovo” komercdirektors

 • 2013. – 2014. gads: SIA “Tet” (bijusī SIA “Lattelecom Technologies”), korporatīvo klientu attiecību vadītājs

 • 2011. – 2012. gads: SIA “Pins” (bijusī SIA “Baltic Miles”), vecākais klientu attiecību vadītājs 

 • 2010. – 2011. gads: Banka “Citadele”, projektu direktors 

 • 1997. – 2010. gads: AS “Latvijas Kuģniecība”, tankkuģu fraktēšanas vadītājs, ekonomists 

Izglītība:

 • 2017. – 2019. gads: Rīgas Ekonomikas augstskola, iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

 • 2000. – 2002. gads: Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

 • 1996. – 2000. gads: Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē 

Amati citās kapitālsabiedrībās: nav

Pārvaldības jomas kapitālsabiedrībā: bioekonomika un zemes resursu ilgtspējīga pārvaldība

Pilnvaru termiņš: 31. 08. 2026.

Ar dalībnieku sapulces lēmumu noteiktais atalgojums: 2400,00 EUR (bruto).

Atbilstība neatkarīga padomes locekļa kritērijiem: ir