Par Jāni Ģērmani

Valdes loceklis Jānis Ģērmanis

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis kopš 2022.gada 8.marta

Atbildības jomas kapitālsabiedrībā: mežsaimniecības, mežizstrādes un koksnes izstrādājumu ražošanas jautājumi

Būtiskākā profesionālā pieredze: 

  • 2017. – 2022.gada 7.marts: SIA “Rīgas meži”, Mežsaimniecības daļas vadītājs

  • 2011. – 2016.gads: SIA “Rīgas meži”, Gaujas mežniecības mežzinis

  • kopš 2010.gada: Norvēģijas Bioekonomikas pētniecības institūts (NIBIO), speciālists

  • 2005. – 2010.gads: Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma Latvijā, projektu vadītājs

  • iepriekš ieņēmis dažādus amatus ar mežsaimniecību, kokapstrādi, ekoloģiju, pārdošanu un mārketingu saistītās jomās, kā arī vadījis dažādus projektus un veicis zinātnisko darbību Latvijā, Norvēģijā, Dānijā, Lietuvā, Igaunijā, Kanādā, Tanzānijā, Krievijā 

Izglītība: 

  • 1995. – 1999.gads: Norvēģijas Lauksaimniecības universitāte, maģistra grāds meža zinātnēs – mežsaimniecība

  • 1992. – 1995.gads: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Meža fakultāte, studijas meža zinātnēs – mežsaimniecība

  • zināšanas un kompetences papildinātas dažādos kursos

Ar SIA “Rīgas meži” padomes lēmumu noteiktais atalgojums: 6300,00 EUR (bruto)

Pilnvaru termiņš kapitālsabiedrībā: 2027.gada 7.marts