Par Anitu Skudru

Valdes priekšsēdētāja Anita Skudra

SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētāja kopš 2022.gada 8.marta

Atbildības jomas kapitālsabiedrībā: stratēģiskās vadības, korporatīvās pārvaldības, ilgtspējas un komunikācijas jautājumi, kā arī nekustamo īpašumu apsaimniekošana

Būtiskākā profesionālā pieredze: 

  • 2021. – 2022.gads: SIA “Rīgas meži”, pildījusi valdes locekles un valdes priekšsēdētājas pienākumus

  • 2017. – 2020.gads: AS “Rīgas Dzirnavnieks”, direktore, valdes locekle

  • 2014. – 2017.gads: SIA “Latvijas Piens”, valdes priekšsēdētāja

  • 2012. – 2014.gads: SIA “NP Foods”, komercdirektore Baltijas valstīs

  • 2007. – 2011.gads: SIA “Latvija Statoil” (tagad: SIA “Circle K Latvia”), mazumtirdzniecības reģiona vadītāja

  • 2000. – 2007.gads: AS “Aldaris”, inženiere – ķīmiķe, vēlāk: Pārdošanas departamenta HoReCa (viesnīcu, kafejnīcu un restorānu sektors) nodaļas lielo klientu tirdzniecības vadītāja, vēlāk: HoReCa nodaļas vadītāja

Izglītība: 

  • kopš 2020.gada: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Vides un būvzinātņu fakultāte, studijas būvinženieres specialitātē

  • 2002. – 2004.gads: Rīgas Starptautiskā ekonomikas administrācijas augstskola, iegūts maģistra grāds biznesa vadībā

  • 1995. – 2000.gads: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, iegūta inženiera kvalifikācija pārtikas produktu tehnoloģijā zināšanas un kompetences papildinātas dažādos kursos

Ar SIA “Rīgas meži” padomes lēmumu noteiktais atalgojums: 7000,00 EUR (bruto)

Pilnvaru termiņš kapitālsabiedrībā: 2027.gada 7.marts