Par Aigaru Ģērmani

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Ģērmanis

SIA “Rīgas meži” padomes priekšsēdētāja vietnieks kopš 2021.gada 1.septembra

Pārvaldības jomas kapitālsabiedrībā: stratēģiju izstrāde un ieviešana, korporatīvā pārvaldība un pārmaiņu vadība

Profesionālā darba pieredze:

 • 2023. gads – pašlaik: “Ronald McDonald House of Charities”, padomes loceklis (bez atalgojuma)

 • 2019. gads – pašlaik: AS “Augstsprieguma tīkls”, padomes loceklis

 • 2016. – 2023. gads: “Ronald McDonald House of Charities”, padomes priekšsēdētājs (bez atalgojuma)

 • 2010. gads – pašlaik: SIA “CRC Consulting”, valdes priekšsēdētājs

 • 2018. – 2019. gads: “IMMER Group”, attīstības direktors

 • 2014. – 2018. gads: SIA “Amber Beverage Group”, valdes loceklis, komercdirektors

 • 2009. – 2013. gads: SIA “Sanitex Group”, valdes priekšsēdētājs

 • 2004. – 2009. gads: SIA “Procter&Gamble”, Baltijas filiāles vadītājs, valdes loceklis

Izglītība:

 • 1998. – 2000. gads: Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

 • 1993. – 1997. gads: Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

 • 1993. – 1995. gads: Latvijas Banku koledža, iegūta vidējā speciālā izglītība – banku menedžeris

Amati citās kapitālsabiedrībās: AS “Augstsprieguma tīkls”, padomes loceklis

Pārvaldības jomas kapitālsabiedrībā: stratēģiju izstrāde un ieviešana, korporatīvā pārvaldība un pārmaiņu vadība

Pilnvaru termiņš: 31. 08. 2026.

Ar dalībnieku sapulces lēmumu noteiktais atalgojums: 2160,00 EUR (bruto).

Atbilstība neatkarīga padomes locekļa kritērijiem: ir