Vērtības

Attēlā ir Rīgas mežu vērtības un tās ir ilgtspēja, zināšanas, sadarbība un atbildība
Ilgtspēja: Latvijas zaļās attīstības ietvars. Dinamisks, bet vienlaikus ilgtermiņā stabils uzņēmums.

Zināšanas: Mācīšanās un atvērtība jaunajam. Zināšanu un prasmju izmantošana nākotnes vērtības radīšanai.

Sadarbība: Jomas profesionāļi un starpdisciplināri domājoši sadarbības partneri. Sadarbība tiek veidota pēc principa – kopā gudrāk, vairāk un kvalitatīvāk.

Atbildība: Godprātīgu un radošu personību komanda, kas atbildīgi rūpējas par Rīgas metropoles areāla zaļo infrastruktūru.