Sēklu ievākšana un stādu audzēšana

Sēklas

Augstvērtīgas sēklas ir kvalitatīva stādāmā materiāla ražošanas pamats. Tādēļ kokaudzētavai ir savas koku sēklu plantācijas.

No pašu ievāktajām sēklām kokaudzētavā "Norupe" izaudzējam kvalitatīvus stādus jeb meža reproduktīvo materiālu. Kokaudzētavas sēklu plantācijās iegūstam priedes, bērza, melnalkšņa un egles sēklas. Tāpat nepieciešamības gadījumā izejmateriālu bērza stādiem jeb spurdzes ievācam īpaši izvēlētā mežaudzē, mūsu Katrīnas mežniecībā, Limbažu pusē.

Stādi

Ik gadu “Norupē” tiek izaudzēti vairāk nekā divi miljoni augstas kvalitātes priedes, egles, bērza un melnalkšņa stādi. Lielāko daļu iestādām paši, bet atlikušos ir iespēja iegādātiem klientiem. "Norupes" lepnums ir divas pārākās pakāpes priežu sēklu plantācijas, no kurām iegūstam slaveno Rīgas priedi ('Pinus sylvestris var. rigensis L.'). Tāpat kokaudzētavā ir pārākās pakāpes bērza sēklu plantācija.

Visvairāk tiek izaudzēti priedes stādi, aptuveni puse jeb 50%, egles – nepilni 40%, bērza – aptuveni 8% un melnalkšņa – ap 3%. Mūsu audzētie stādi piemēroti stādīšanai visā Latvijā – no austrumiem līdz rietumiem un no ziemeļiem līdz dienvidiem

Stādu audzēšana notiek četrās siltumnīcās, kuru kopējā platība ir 3840 m2. Savukārt stādu audzēšanas poligoni zem atklātas debess aizņem 9000 m2 lielu platību. Ir rekonstruēta kokaudzētavas meliorācijas sistēma, iegādāta jauna traktortehnika, stādāmās mašīnas, substrāta smalcinātāji un laistīšanas iekārtas. Notiek kokaudzētavas modernizācija.                                                                         

Pamatā “Norupē” tiek audzēti ietvarstādi, kuru audzēšanā tiek izmantota Skandināvijā izstrādāta ietvarstādu (konteinerstādu) tehnoloģija. Šos stādus iespējams izaudzēt divreiz īsākā laikā nekā parastos. Šos stādus audzē īpašās kasetēs, kuras piepilda ar sasmalcinātu kūdras substrātu. Kasešu apsēšanai tiek izmantota moderna, Zviedrijā ražota sēšanas līnija. Apsētās kasetes nonāk siltumnīcās, kas apgādātas ar iekārtām stādu laistīšanai un mēslošanai. Siltumnīcās priežu un egļu stādi tiek audzēti 2 – 3 mēnešus.

No siltumnīcām ietvarstādu kasetes tiek pārvietotas uz poligoniem zem atklātas debess, kur turpinās to audzēšana. Poligonos priežu stādi tiek audzēti līdz tā paša gada rudenim, bet egļu stādi – pusotru gadu.

Izaudzētos ietvarstādus no kasetēm pārstāda mežā ar visu kūdras substrātu, kurā stādi iepriekš auguši. Tam izmanto īpašus stādāmos stobrus. Šādi stādu saknes netiek bojātas, un tie nonāk mežā ar krietnu barības vielu krājumu. Tas ievērojami atvieglo un paātrina jauno kociņu ieaugšanu.  

Nelielos apjomos tiek audzēti arī tradicionālie kailsakņu stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu (apmēram 4 % no kopējā stādu skaita).