Dabai un cilvēkam nekaitīga skuju koku stādu aizsardzības līdzekļa pret dendrofāgo kukaiņu radītajiem bojājumiem izstrāde un aprobēšana

Pēdējo reizi atjaunots:

Par projektu

Projekta numurs: 22-00-A01612-000019

Projekta īstenošanas laiks: 09/2022 – 06/2025

Projekta vadošais partneris: LVMI “Silava”

Projekta sadarbības partneri: SIA “Rīgas meži”, SIA “Jifteco”, SIA “Niedrāji MR”, SIA “Vudlande” un “Latvijas Mežu īpašnieku biedrība”

Projekta mērķis: izstrādāt un praksē pārbaudīt jaunu dabai un cilvēkam nekaitīgu skuju koku stādu aizsardzības līdzekli jeb repelentu un tā uzklāšanas metodi aizsardzībai pret dendrofāgo kukaiņu bojājumiem.

Projekta ietvaros SIA “Rīgas meži” kokaudzētavā “Norupe” veiks daudzkārtēju skuju koku stādu apstrādi ar aizsardzības līdzekli un veiks stādu ieaudzēšanu izraudzītajās testa teritorijās uzņēmuma mežu platībās, sniedzot kokstādu audzēšanas un tehnoloģiskā procesa no sēklas līdz jaunaudzei zinātības nodrošināšanu projektā.

Finansējums: projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 16. pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” atbalstu.

Projekta attiecināmās izmaksas: 362 597,57 EUR, t.sk. publiskais finansējums: 326 337,79 EUR.

Vairāk par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: ŠEIT.