Kārtība darbam ar komercnoslēpumu

Kapitālsabiedrības kārtība darbam ar komercnoslēpumu

Informācija publiskota saskaņā ar Rīgas domes Iekšējo noteikumu Nr.4 “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” 87.1.punkta prasībām: “87. Kapitālsabiedrības kārtība darbam ar komercnoslēpumu: 87.1. kapitālsabiedrība izstrādā un publisko kārtību darbam ar komercnoslēpumu, ko saskaņo padome”