Pārākās pakāpes priežu sēklu plantācija

Kokaudzētavas “Norupe” lepnums ir pārākās pakāpes priežu sēklu plantācija, kas ierīkota 2005.gadā sadarbībā ar speciālistiem no Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”. Plantācija veidota no trīs Latvijas ģenētiski augstvērtīgāko priežu populāciju kokiem, kas ir zinātniski pārbaudīti un atbilst koku selekcijas zonai, kurā atrodas mūsu meži. 

Kokaudzētava “Norupe” pirmo reizi Latvijas meža selekcijas vēsturē priežu sēklu plantācija veidota no otrās paaudzes labāko koku pēcnācējiem. Tiem ir prognozējams pozitīvs selekcijas efekts 20 – 30% apmērā. No šīm sēklām audzētās priedes aug vismaz par 15 gadiem ātrāk nekā parasti. Tām ir īpaši taisni stumbri, smalki zari un sevišķi augstvērtīga koksne. Šo priežu augstums 100 gadu vecumā būs 35 – 40 m, bet stumbra caurmērs ap 40 – 55 cm. Latvijas zinātnieku veiktie pētījumi pierāda, ka, audzējot selekcionētu mežu, no kokiem iespējams iegūt vismaz par 15% vairāk zāģbaļķu, no kuriem resno zāģbaļķu apjoms pieaugs vismaz par 40%. Priedes no “Norupē” audzētajiem stādiem ir noturīgākas pret klimata un vides negatīvo ietekmi.