Par PEFC sertifikāciju

SIA “Rīgas meži” darbojas saskaņā ar spēkā esošo PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) Mežu apsaimniekošanas sertifikācijas standartu Latvijai un atbilstoši Piegādes ķēdes sertifikācijas prasībām.