Misija

Attēlā ir Rīgas mežu misija - Mēs attīstām daudzveidīgu vidi nākotnei
DARBINIEKIEM esam uzticams un atbildīgs darba devējs. Sniedzam iespēju augt kopā ar Uzņēmumu, radot stabilu, profesionālu un iekļaujošu darba vidi.

SABIEDRĪBAI esam uz dialogu vērsts sadarbības partneris, kas iedzīvotājiem nodrošina atpūtas iespējas. Mēs rūpējamies par daudzveidīgas vides pieejamību nākamajām paaudzēm.

BIZNESA PARTNERIEM esam uzticams sadarbības partneris. Mēs ievērojam labas korporatīvās pārvaldības principus, caurspīdīgumu, radām kvalitatīvus produktus un pakalpojumus, lai ilgtermiņā stiprinātu veiksmīgu sadarbību, attīstot partneru  biznesam draudzīgas sadarbības platformas.

ĪPAŠNIEKAM nodrošinām Uzņēmuma vērtības pieaugumu, kā arī finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Mēs to darām, būdami labas korporatīvās pārvaldības paraugs, sniedzot ieguldījumu klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā, uzlabojot zaļās infrastruktūras kvalitāti un izmantojot inovatīvākus darbības veidus.