Tīreļu mežniecība

Tīreļu mežniecība apsaimnieko mežus Daugavas kreisajā krastā - Ķekavas, Mārupes, Olaines un Ogres novados. Mežniecības platība ir apm. 25,5 tūkst. ha un tā ir lielākā "Rīgas mežu" mežniecība. Mežniecībā ir divi iecirkņi: Olaines un Tīreļu.

Galvenās koku sugas: priede (apm. 61%), bērzs (apm. 23%) un egle (apm. 13%). Egles, kas Ziemassvētkos rotā Rīgas laukumus, pārsvarā nāk tieši no Tīreļu mežniecības.

Daļu mežniecības teritorijas aizņem dabas parks "Beberbeķi"(256 ha), dabas liegums "Cenas tīrelis" (1,29 tūkst. ha) un dabas liegums "Melnā ezera purvs" (343 ha). Mežniecībā r daudz purvu (vairāk nekā 4 tūkst. ha), no kuriem lielākais un slavenākais ir Cenas tīrelis. Tas ir Eiropas nozīmes biotops un viens no unikālākajiem Latvijas purviem, kas veidojies pirms vairāk nekā 4000 gadu. 

Tīreļu mežniecībā atrodas 5 km garā Cenas purva taka ar 12 m augstu skatu torni, kas dod iespēju apmeklētājiem vērot unikālo purva ainavu ar skaistiem ezeriņiem. Cenas tīrelis ir arī nozīmīga putnu ligzdošanas un migrācijas vieta.

Tīreļu iecirkņa teritorijā atrodas arī kādreizējās Pirmā pasaules kara laiku  pozīcijas, no kurām Ziemassvētku kauju laikā uzbrukumā devās latviešu strēlnieki. SIA "Rīgas meži" ar Latvijas Kara muzeja atbalstu rekonstruējusi daļu no šīm pozīcijām to sākotnējā izskatā.

Tīreļu mežniecībā ir izveidota un bez maksas pieejama Enduro moto taka.