Katrīnas mežniecība

SIA "Rīgas meži" Katrīnas mežniecība atrodas tālāk no galvaspilsētas un no pārējām mežniecībām. Tā apsaimnieko apsaimnieko mūsu mežus Limbažu novadā. Katrīnas mežniecība ir vismazākā, taču augu un dzīvnieku sugu skaita ziņā visbagātākā no SIA "Rīgas meži" mežniecībām. Mežniecības platība ir apm. 4,32 tūkst. ha.

Galvenās koku sugas Katrīnas mežniecībā ir bērzs (apm. 38%), priede (apm. 21%) un egle (apm. 21%). Daudz ir arī ozolu un ošu audžu (nepilni 2%).

Daļu mežniecības aizņem dabas liegums "Dziļezers un Riebezers" (36 ha) ar savdabīgiem platlapu meža biotopiem.

Rīgas pilsētas īpašuma tiesības uz Limbažu puses mežiem sakņojas 17. gadsimtā, kad tos Rīgai uzdāvināja Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs. Tā bija kompensācija par pilsētas zaudējumiem zviedru-poļu kara laikā.