Juglas mežniecība

Juglas mežniecības pārziņā ir uzņēmuma meži Ādažu, Ropažu, Salaspils, Siguldas un Ogres novados. Mežniecības platība ir apm. 23,26 tūkst. ha. Mežniecībā ir divi iecirkņi Garkalnes un Juglas.

Galvenās Juglas mežniecības koku sugas: priede (apm. 87%), bērzs (apm. 6%) un egle (apm. 5%).

Daļu mežniecības teritorijas aizņem dabas parks "Piejūra" (528 ha) un dabas liegums "Garkalnes meži" (364 ha). Te ligzdo daudz retu putnu, piemēram, ūpis, pupuķis u.c.

Dabas liegums "Garkalnes meži" ievērojams ar to, ka te ligzdo apmēram puse no Latvijas zaļajām vārnām. Tā ir aizsargājama teritorija, kas ir nozīmīga visas Eiropas mērogā.

Juglas mežniecībā ir izveidota un bez maksas pieejama Enduro moto taka.