Sabiedriskās kārtības noteikumi

Plakāts ar tekstu un piktogrammām un zaļa fona