SIA "Rīgas meži" aicina savā komandā elektromehāniķi

Drukāt

27.12.2021

 

SIA “Rīgas meži” izsludina konkursu uz amata vietu:

ELEKTROMEHĀNIĶIS

 

Pamata pienākumi:

·         Nodrošināt drošu elektroiekārtu un citu tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu lietošanu SIA “Rīgas Meži” objektos;

·         Nodrošināt elektrības drošības esošo jautājumu un uzdevumu izpildi noteiktajos termiņos un atbilstošā kvalitātē;

·         Plānot darba procesam nepieciešamo materiālu daudzumus un prognozēt to pasūtīšanu;

·         Veikt praktiskus pasākumus uzņēmuma objektu elektrisko apgādes sistēmu un ierīču ekspluatācijā un tehniskajā apkopē;

·         Pārzināt uzņēmuma objektu telpu un iekārtu specifiku, savstarpējās saistības un ekspluatācijas īpatnības;

·         Veikt uzņēmuma objektos strādājošo darbinieku instruēšanu elektrodrošības jautājumos atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nodrošināt, lai darbinieki objektos ievērotu instrukcijas par elektrodrošības pasākumiem savās darba vietās;

·         Ierasties uzņēmuma objektā ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc izsaukuma. Ārkārtas gadījumos, kad nepieciešama tūlītēja rīcība, ierasties nekavējoties;

·         Nodrošināt un pārraudzīt savā pārraudzībā nodoto atskaišu sagatavošanu un savlaicīgu iesniegšanu;

·         Savas kompetences ietvaros izskatīt iesniegumus un sūdzības no Rīgas pašvaldības institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām, nodrošināt atbilžu sniegšanu.

 

Prasības:

·         Vismaz profesionālā izglītība amata pienākumu veikšanai;

·         Profesionāla pieredze ne mazāk kā 2 gadi;

·         Pieredze informācijas tehnoloģiju un biroja tehnikas lietošanā;

·         Attīstītas sadarbības un komunikācijas (labas prezentācijas, verbālā un rakstiskā saziņa - spēja sagatavot dažāda veida dokumentus) prasmes;

·         Teicamas latviešu valodas un labas krievu valodas zināšanas, kas nepieciešamas amata pienākumu izpildē;

·         Personiskās īpašības: precizitāte, godīgums, laba stresa noturība, uzticamība, patstāvība, rūpīgums, empātija, pozitīvisms, atbildība;

·         B kategorijas autovadītāja apliecība. 

 Darba devējs piedāvā:

·         Darbu stabilā daudznozaru uzņēmumā, kas 13 gadu laikā ir nepārtraukti attīstījies un šobrīd pārvalda Rīgas pilsētai piederošos mežus, Rīgas Dārzus un parkus, Kultūras un atpūtas parku “Mežaparks”, Kokaudzētavu un Kokzāģētavu “Norupe”, kā arī Vides izglītības projektu “Zaļā klase”;

·         Sociālās garantijas (veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika, atvaļinājuma pabalstu, papildus atvaļinājumu u.c.);

·         Iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;

·         Ar savu darbu ietekmēt un veicināt uzņēmuma sekmīgu darbību;

·         Elektromehāniķa amatam  atalgojumu 1250 EUR/mēnesī (bruto).

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 6.martam un jānosūta uz e-pastu: vakances@rigasmezi.lv ar norādi “Pieteikums elektroinženiera amatam”/”Pieteikums elektromehāniķa amatam”. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Ja Jūs nesaņemat uzaicinājumu uz interviju 3 nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši SIA “Rīgas meži” atteikumu.

Pieteikumā jāiesniedz:

·      Pieteikuma vēstule latviešu valodā;

·      CV latviešu valodā