Telpu nomas sludinājums

Iesniegt līdz:

SIA “Rīgas meži” paziņo, ka tā uzsāk iznomāšanas procedūru SIA ”Rīgas meži” centrālā biroja, stāvvietas un noliktavas vajadzībām laika posmā no 01.11.2021. līdz 28.02.2022. un informē, ka tiek meklētas telpas Rīgas pilsētas administratīvajās teritorijas robežās Daugavas kreisajā krastā: birojs 900-1100 kv.m. platībā, noliktava - garāža aptuveni 50-80 m2 platībā ar stāvvietu nomas lietošanai no 01.11.2021. līdz 28.02.2022. Plānotais nomas maksas apmērs, kas iekļauj apkures izmaksas, līdz 9 EUR (bez PVN) par 1  kv.m. mēnesī par biroja un palīgfunkciju telpām. Nomas procedūras norises kārtība un iznomājamajam objektam izvirzītās citas prasības noteiktas nomas procedūras nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā, kas pieejami SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv sadaļā – Aktualitātes / Konkursi.

Lūdzam interesentus iesniegt piedāvājumus SIA “Rīgas meži” centrālā biroja, stāvvietas un noliktavas vajadzībām, aizpildot pieteikuma un piedāvājuma formu, līdz 2021.gada 20.oktobrim plkst.10:00 SIA “Rīgas meži” birojā Jūrmalas gatvē 78d, Rīgā (darba dienās no 11:00 līdz 15:00) personīgi vai nosūtot pa pastu uz norādīto adresi vai nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz elektroniskā pasta adresi [email protected] (tematā norādot – Piedāvājums nomas procedūrā SIA ”Rīgas meži” centrālā biroja, stāvvietas un noliktavas nodrošināšanai).

Kontaktpersona jautājumos saistībā ar pieteikumu iesniegšanu – Māris Aleksandrovičs, tel.29215534, e-pasts: [email protected].

Citi konkursi

Skatīt visus

Iesniegt līdz:

Telpu nomas sludinājums Brasas un Purvciema apkaimēs

“SIA “Rīgas meži”, atbilstoši 29.10.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē...

Iesniegt līdz:

Telpu nomas sludinājums

SIA “Rīgas meži” paziņo, ka tā uzsāk iznomāšanas procedūru SIA ”Rīgas meži” centrālā biroja, stāvvietas un noliktavas vajadzībām laika posmā no 01.11.2021. līdz 28.02.2022. un informē, ka tiek...

Iesniegt līdz:

Telpu nomas sludinājums

SIA “Rīgas meži” paziņo, ka tā uzsāk iznomāšanas procedūru SIA ”Rīgas meži” centrālā biroja, stāvvietas un noliktavas vajadzībām un informē, ka tiek meklētas telpas Rīgas pilsētas administratīvajās...