Telpu nomas sludinājums

Iesniegt līdz:

SIA “Rīgas meži” paziņo, ka tā uzsāk iznomāšanas procedūru SIA “Rīgas meži” biroja telpu, noliktavas un stāvvietas nodrošinājumam un informē, ka tiek meklētas telpas biroja vajadzībām 60-70 kv.m. platībā un noliktavas vajadzībām vismaz 16 -20 kv.m. platībā Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās Daugavas labā krasta teritorijā nomas lietošanai uz 1 gadu ar iespēju pagarināt līguma darbības termiņu vēl uz 1 gadu. Plānotais nomas maksas apmērs par biroja un noliktavas telpām – līdz 5.00 EUR/kv.m. mēnesī bez PVN. Iznomātajam objektam izvirzītās citas prasības noteiktas Tehniskajā specifikācijā, kas pieejama SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv sadaļā – Aktualitātes / Konkursi.

Lūdzam interesentus iesniegt piedāvājumus SIA “Rīgas meži” biroja telpu un stāvvietas nodrošinājumam, aizpildot pieteikuma un piedāvājuma formu, līdz 2018.gada 04.oktobrim plkst.10:00 SIA “Rīgas meži” birojā Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā (darba dienās no 09:00 līdz 15:00) personīgi vai nosūtot pa pastu uz norādīto adresi.

Jautājumus saistībā ar pieteikumu iesniegšanu adresēt uz [email protected].

Citi konkursi

Skatīt visus

Iesniegt līdz:

Telpu nomas sludinājums Brasas un Purvciema apkaimēs

“SIA “Rīgas meži”, atbilstoši 29.10.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē...

Iesniegt līdz:

Telpu nomas sludinājums

SIA “Rīgas meži” paziņo, ka tā uzsāk iznomāšanas procedūru SIA ”Rīgas meži” centrālā biroja, stāvvietas un noliktavas vajadzībām laika posmā no 01.11.2021. līdz 28.02.2022. un informē, ka tiek...

Iesniegt līdz:

Telpu nomas sludinājums

SIA “Rīgas meži” paziņo, ka tā uzsāk iznomāšanas procedūru SIA ”Rīgas meži” centrālā biroja, stāvvietas un noliktavas vajadzībām un informē, ka tiek meklētas telpas Rīgas pilsētas administratīvajās...