Iznomāšanas procedūra SIA ”Rīgas meži” Tīreļu mežniecības biroja telpām

Iesniegt līdz:

SIA “Rīgas meži” paziņo, ka tā uzsāk iznomāšanas procedūru SIA ”Rīgas meži” Tīreļu mežniecības biroja telpu un noliktavas (garāžas ar autoparka remonta bāzi) un stāvvietu nodrošināšanai un informē, ka tiek meklētas telpas SIA ”Rīgas meži” Tīreļu mežniecības biroja telpu, noliktavas (garāžas ar autoparka remonta bāzi) ar stāvvietu vajadzībām Olaines novada administratīvās teritorijas robežās, vēlams Valsts autoceļu A5 un A8 krustojuma tuvumā: birojs 80-100 kv.m. platībā, noliktava - garāža aptuveni 250 m²-300 m² platībā nomas lietošanai uz 3 gadiem ar iespēju pagarināt līguma darbības termiņu vēl uz 1 gadu. Plānotais nomas maksas apmērs – birojam līdz 4.00 EUR/kv.m. mēnesī bez PVN, noliktavai (garāžai) - ne vairāk kā 2,00 EUR/ kv.m. bez PVN. Iznomātajam objektam izvirzītās citas prasības noteiktas Tehniskajā specifikācijā, kas pieejama SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv sadaļā – Aktualitātes / Konkursi.

Lūdzam interesentus iesniegt piedāvājumus SIA “Rīgas meži” biroja telpu un stāvvietas nodrošinājumam, aizpildot pieteikuma un piedāvājuma formu, līdz 2020.gada 25.janvārim plkst.10:00 SIA “Rīgas meži” birojā Jūrmalas gatvē 78d, Rīgā (darba dienās no 11:00 līdz 15:00) personīgi vai nosūtot pa pastu uz norādīto adresi vai nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz elektroniskā pasta adresi [email protected] (tematā norādot – pieteikums Tīreļu mežniecības nomas procedūrai).

Jautājumus saistībā ar pieteikumu iesniegšanu adresēt uz [email protected].

Citi konkursi

Skatīt visus

Iesniegt līdz:

Telpu nomas sludinājums Brasas un Purvciema apkaimēs

“SIA “Rīgas meži”, atbilstoši 29.10.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē...

Iesniegt līdz:

Telpu nomas sludinājums

SIA “Rīgas meži” paziņo, ka tā uzsāk iznomāšanas procedūru SIA ”Rīgas meži” centrālā biroja, stāvvietas un noliktavas vajadzībām laika posmā no 01.11.2021. līdz 28.02.2022. un informē, ka tiek...

Iesniegt līdz:

Telpu nomas sludinājums

SIA “Rīgas meži” paziņo, ka tā uzsāk iznomāšanas procedūru SIA ”Rīgas meži” centrālā biroja, stāvvietas un noliktavas vajadzībām un informē, ka tiek meklētas telpas Rīgas pilsētas administratīvajās...