Koku stādu un sēklu iegāde

No kvalitatīvas sēklas līdz izcilam kokam

No pašu ievāktajām sēklām kokaudzētavā "Norupe" mēs izaudzējam kvalitatīvus stādus. Kokaudzētavas plantācijās iegūstam priedes, melnalkšņa un egles sēklas. Savukārt izejmateriālu bērza stādiem jeb spurdzes ievācam īpaši izvēlētā mežaudzē, mūsu Katrīnas mežniecībā, Limbažu pusē.

Ik gadu “Norupē” tiek izaudzēti aptuveni divi miljoni augstas kvalitātes priedes, egles, bērza un melnalkšņa stādi. Lielāko daļu iestādām paši, bet atlikušos ir iespēja iegādātiem klientiem. "Norupes" lepnums ir augstākās pakāpes priežu sēklu plantācija, no kuras iegūst slaveno Rīgas priedi ('Pinus sylvestris var. rigensis L.').