Veiksmīgi turpinās Zilo kalnu labiekārtojuma un citu aktivitāšu attīstības realizācija

Ogres un Ikšķiles novada pašvaldību aģentūra „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” sadarbībā ar SIA “Rīgas meži” 2017. gadā veiksmīgi turpināja Zilo kalnu labiekārtojuma un citu aktivitāšu attīstības realizāciju.


Noslēdzoties ziemai, ir realizēti vairāki apgaismojuma izbūves posmi: distanču slēpošanas trases apgaismojuma izbūve sadarbībā ar SIA «Rīgas meži” (darbu pasūtītājs SIA «Rīgas meži” (57 464,32 EUR), aģentūras finansējums 16 250,01 EUR), tagad izgaismots ir arī apmeklētāju iecienītais kalns dabas parka sākumā Ogres pusē (20 032,64 EUR), kā arī bērnu aktīvas atpūtas laukums un taka līdz tam (24 421,20 EUR). Apgaismojums veidots tā, lai sniegotajā periodā būtu iespēja pastaigāties meža vidē, nebojājot slēpošanas trasē izveidotās sliedes.

Pērn augustā Zilajos kalnos ir uzlabots vairāku taku segums, mazinot meža zemsedzes vēl plašākas izbradāšanas draudus un novēršot ūdens erozijas jeb izskalojumu sekas. Ņemot vērā lielo apmeklētāju skaitu dabas parkā, ir svarīgi nepieļaut nekontrolētu taku veidošanos un pameža izmīdīšanu, kas var būt liels drauds ekosistēmai. Lai novirzītu parka apmeklētājus pa ērtām plānotajām takām, kopumā ir uzlaboti 960 metri taku seguma. Šo darbu izmaksas ir 15 264,38 EUR. Uzlabotās takas var novērtēt gar Dubkalnu ūdenskrātuves stāvkrastu, pie skatu torņa Ikšķiles pusē un pie rotācijas apļa Ogres pusē.

2017.gadā izbūvētas piecas kāpnes pie Dubkalnu ūdenskrātuves, kā arī uzstādītas aizsargbarjeras 60 metru garumā. Kopējās kāpņu un aizsargbarjeru izbūves izmaksas ir 17 898,45 EUR. Kāpnes un aizsargbarjeras izbūvētas atbilstoši Dabas aizsardzības plānam, ievērojot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienoto stilu. Ar šiem darbiem noslēdzas labiekārtojuma projektā paredzēto 15 kāpņu izveide. Piecas no tām 2015.gadā izbūvēja Dabas aizsardzības pārvalde, piesaistot ES līdzekļus.

Atsaucoties uz vairākkārtējiem iedzīvotāju lūgumiem, ir atjaunota laipa pie Dubkalnu ūdenskrātuves. Īpašs prieks par aizvien pieaugošo «roņu populāciju” jeb ziemas peldētājiem, kas to ļoti intensīvi izmanto visa gada garumā.

2017. gadā pirmo reizi veikta Dubkalnu ūdenskrātuves krasta seklūdens zonas tīrīšana, aizvācot peldošos un noslīkušos kokus, atkritumus un eleodeju audzes, kas sāk intensīvi vairoties.Īpaši bīstami peldētājiem ir daļēji peldoši baļķi, krasta daļā - grūti pamanāmas bebru alas, nokaltušo vai bebru nograuzto krūmu asie ķīļi.

Acīm neredzams, bet būtisks darbs nākamajiem gadiem ir dažādu labiekārtošanas darbu projektēšana. 2017.gadā notika kompleksa teritoriju caurvijošā ceļa projekta izstrāde un ideju kalšana par aktīvās atpūtas laukuma izbūvi pie Dubkalnu ūdenskrātuves.

Kompleksa teritorija ir kļuvusi par pievilcīgu sacensību un citu pasākumu norises vietu. Papildus aģentūra organizē vides izglītības pasākumu sadarbībā ar SIA «Rīgas meži”, Ogres tehnikumu «Meža zinības Zilajos kalnos”, militāri patriotisko pārgājienu Ogres un Ikšķiles novada skolēniem, pieminot Mazās Juglas kaujas, kura realizēšanā lielu atbalstu sniedz Zemessardzes 54. inženiertehniskais bataljons, NBS Gaisa spēki, Militārā policija, Kanādas vadītais NATO bataljons, Rekrutēšanas atlases centrs, Ogres novada sporta centrs, Ogres basketbola klubs, biedrība «Sniega suņi” un citi.

Mazākā mēroga, bet jau ļoti iecienīts pasākums ir muzikālā pēcpusdiena Zilajos kalnos, kad parkā var baudīt populāras kino un mūziklu skaņas kamermūziķu izpildījumā.

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir Rīgas mežu misija, vīzija un vērtības. Balsts fons un zaļi burti

18.04.2024.

Apstiprināta RĪGAS MEŽU pirmā Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Lai nodrošinātu atbildīgu un pēctecīgu uzņēmuma pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, lai jaunā kvalitātē rūpētos par rīdziniekiem, galvaspilsētas viesiem un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī, lai...

Attēlā ir informācija par Rīgas mežu 2023.gada finanšu rādītājiem

17.04.2024.

2023. gads uzņēmumā RĪGAS MEŽI – turpinājums stabilai un ilgtspējīgai izaugsmei

SIA “Rīgas meži” 2023. gadā sekmīgi izpildīja budžetu un sasniedza īpašnieka jeb Rīgas domes noteiktos finanšu mērķus, nodrošinot uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību – liecina 15....

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...