Veiks meža izstrādes darbus pie Jaunolaines ciema

SIA “Rīgas meži” veiks meža izstrādes darbus pie Jaunolaines ciema Olaines novadā, lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu ekoloģisko vērtību, rekreatīvo un ekonomisko funkciju uzturēšanu ilgtermiņā.

Darbi tiks veikti atbilstoši Olaines novada teritorijas plānojumam teritorijā “mežu teritorija” (M), ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanai.

Kailcirtes (meža atjaunošanas cirtes) tiks zāģētas teritorijās, kur pēc Olaines novada teritorijas plānojuma ir atļauts veikt galveno cirti un mežaudzēm ir atbilstošs galvenās cirtes vecums. Plānotās kailcirtes (meža atjaunošanas cirtes), kurās tiks izcirsti visi krūmi un koki, pēc koku ciršanas paredzēts atjaunot, stādot priedi vai egli un tuvākajos gados regulāri tās kopt. Teritorijā kurā mežu plānots cirst kopšanas ciršu veidā tiks izcirsti visi pameža krūmi un lielie koki tiks vienmērīgi izretināti, nodrošinot optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem, dodot tiem vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem noturīgāka mežaudze. Visā teritorijā zarus un citus ciršanas atlikumus, kur atļauj grunts nestspēja, darba gaitā un pēc darbu pabeigšanas paredzēts no meža izvest, atstājot no zariem tīru un sakoptu vidi.

Meža izstrādes darbi tiks veikti 25ha lielā platībā. Teritorijā, kurā notiks mežistrādes darbi, dabā ir izvietoti informatīvi plakāti, gan brīdinājuma zīmes.


Attēls 1. Meža izstrādes darbu teritorija.

Darbu plāns

Meža izstrādes darbi tiks uzsākti 2020.gadā.

 

Darbi notiks sekojošā secībā:

1.           Meža ceļu infrastruktūras sakārtošana atbilstoši meža izstrādes transporta vajadzībām;

2.           Pameža izciršana;

3.     Koku ciršanas un kokmateriālu izvešanas darbi;

4.     Zaru un citu ciršanas atlikumu izvešanas darbi;

5.     Meža ceļu infrastruktūras un risu sakārtošanas darbi;

6.     Minētie darbi teritorijā var norisināties arī vienlaicīgi, vai uz laiku tikt apturēti, iestājoties nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

 

Ierobežojumi

Meža izstrādes darbu laikā drošības apsvērumu dēļ, konkrētajā teritorijā būs spēkā sekojoši ierobežojumi:

1.             Aizliegta jebkādu mehanizēta transporta līdzekļu kustība visā teritorijā, t.sk. arī visos meža ceļos un dabiskajās brauktuvēs;

2.             Aizliegta gājēju un riteņbraucēju kustība visā mežistrādes teritorijā mežā, uz meža ceļiem un dabiskajām brauktuvēm.

 

Minētie ierobežojumi neattieksies uz SIA „Rīgas meži” darbiniekiem un meža izstrādes un kokmateriālu transportēšanas darbu veikšanā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

 

Atbildīgie par darbiem šajā objektā:

Mežistrādes darbi – Artis Reide

Mežsaimnieciskā uzraudzība – Andris Greidāns

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai. Okera krāsas fons, labajā malā liels zvirbulis, kreisajā malā koku zari
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā piektdienā – Kronvalda parkā

Piektdien, 2024.gada 5.aprīlī plkst. 16.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Kronvalda parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” sestā Pavasara putnu...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai Esplanādē. Zaļš fons un labajā malā liels zvirbulis
Galerija

03.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā ceturtdienā, “Ēnu dienas” ietvaros, talka notiks Esplanādē

Ceturtdien, 2024.gada 4.aprīlī plkst. 10.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Esplanādes parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” piektā Pavasara putnu...