Veidosim "Mežaparka" stāstu grāmatu!

Tuvojoties kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” 115 gadu jubilejai, kas tiks svinēta nākamgad, SIA „Rīgas meži” aicina iedzīvotājus piedalīties "Mežaparka" stāstu grāmatas tapšanā, sūtot savas bildes un atmiņu stāstus.

Katrai vietai ir savs stāsts, taču Mežaparkam to ir daudz. Jau vairāk nekā gadsimtu Mežaparks ir Rīgas zaļā sirds. Pilsētas lielākais un zaļākais parks redzējis ienākam Rīgā Zviedrijas karali Gustavu II Ādolfu, bijis liecinieks pirmā Ziemeļeiropas zoodārza būvniecībai un pieredzējis piecpadsmit Dziesmu svētkus. Mežaparkā kādreiz darbojusies bērnu dzelzceļa līnija, bet hipodromā norisinājušās zirgu sacīkstes. Šeit pat katram celiņam un pauguram ir savs stāsts!

Fotogalerija: Vēsturiski "Mežaparka" foto

Tuvojoties Mežaparka 115 gadu jubilejai, esam nolēmuši izveidot Mežaparka stāstu grāmatu un piedāvājam arī jums kļūt par daļu no tās. Kāds ir jūsu stāsts par Mežaparku? Kādas ir jūsu atmiņas par šeit piedzīvotajiem notikumiem? Ko jūs par šo pilsētas zaļāko vietu atceraties ar prieku vai nostalģiju?

No 2015. gada 1. marta līdz 20. martam sūtiet savus stāstus un bildes ar paskaidrojošu komentāru uz e-pastu [email protected] vai iesniedziet mūsu koordinatoram personīgi restorānā „Daba Mamma” netālu no Rīgas Zooloģiskā dārza. Papildus informāciju par akcijas noteikumiem un materiālu iesniegšanas iespējām meklējiet www.rigasmezi.lv.

Interesantākās bildes un stāstus iekļausim Mežaparka stāstu grāmatā, kas būs veltīta parka jubilejai un tiks izdota nākamgad. Visiem tiem, kuri būs piedalījušies un devuši savu artavu grāmatas tapšanā, dāvināsim brīvdabas koncertu Mežaparka Zaļajā teātrī.

 

Информация о правилах подачи материалов на русском языке


Akcijas „Veidosim Mežaparka stāstu grāmatu” noteikumi un materiālu iesniegšanas kārtība

 
1.    
Akciju organizē: SIA „Rīgas meži”

2.     Akcijas norises laiks: No 2015. gada 1. marta līdz 20. martam

3.     Akcijas mērķis: Atlasīt interesantas un atraktīvas kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” fotogrāfijas ar vēsturisku nozīmi, kā arī stāstus publicēšanai grāmatā „Mežaparka stāstu grāmata” un izmantošanai citos ar kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” popularizēšanu saistītajos pasākumos un materiālos (izstādēs, brošūrās, afišās, bukletos, publikācijās u.tml.).

4.     Dalībnieki: Piedalīties var ikviens Latvijas vai citas valsts iedzīvotājs, fiziska vai juridiska persona saskaņā ar šo noteikumu un materiālu iesniegšanas kārtības prasībām.

  1. Materiālu (fotogrāfiju un stāstu) iesniegšana

5.1. Fotogrāfijas un stāsti iesniedzami drukātā veidā vai digitālā formātā.

5.2. Fotogrāfijas un stāstus var iesniegt:

1)     sūtot tos uz e-pastu [email protected]. Sūtot materiālus uz e-pastu, personai obligāti jānorāda sava kontaktinformācija: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts.

2)     sūtot pa pastu (SIA „Rīgas meži” adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034, Latvija). Sūtot materiālus pa pastu, personai obligāti jānorāda sava kontaktinformācija: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts. 

3)     iesniedzot personīgi SIA „Rīgas meži” koordinatoram restorānā „Daba Mamma” netālu no Rīgas Zooloģiskā dārza galvenās ieejas. Personīgi iesniegtie materiāli uzreiz tiks ieskenēti un atgriezti iesniedzējam. Personīgi var iesniegt arī materiālus, kas ierakstīti CD (šajā gadījumā materiāli tiks pārkopēti SIA „Rīgas meži” koordinatora datorā un CD atgriezts iesniedzējam). Iesniedzot materiālus personīgi, iesniedzējam ir jānodod SIA „Rīgas meži” koordinatoram sava kontaktinformācija (vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts).

5.3.Materiālu pieņemšana restorānā „Daba Mamma” notiek no trešdienas līdz svētdienai (ieskaitot), no plkst. 12.00 līdz 19.00. Pirmdienās un otrdienās materiālu pieņemšana nenotiek. Materiālu pieņemšana sākas 2015. gada 1. martā un turpinās līdz 2015. gada 20. martam (ieskaitot).

6.     Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām:

6.1. Akcijai iesniedzamo fotogrāfiju skaits nav ierobežots.

6.2. Fotogrāfijām ir jābūt uzņemtām līdz 2008. gadam vai agrāk.

6.3. Fotogrāfijām ir jābūt uzņemtām kultūras un atpūtas parkā „Mežaparks” (sk. shēmu Pielikumā Nr.1). 

6.4.Fotogrāfijām jāraksturo vienu vai vairākas sekojošas tēmas:

6.4.1.     Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” kultūrvēsturiskie un vides objekti;

6.4.2.     Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” vide visos gadalaikos;

6.4.3.     Tūrisms, aktīvā atpūta un sports „Mežaparkā”;

6.4.4.     Kultūras, sporta un izklaides pasākumi „Mežaparkā”;

6.4.5.     Iedzīvotāju brīvā laika pavadīšana „Mežaparkā”;

6.4.6.     Kultūras un atpūtas parks „Mežaparks” un tā apmeklētāji ikdienā un svētkos.

6.5. Elektroniski iesniedzamo fotogrāfiju formāts ir JPG (maksimāli iespējamā izšķirtspējā). Atsevišķi saskaņojot to ar SIA „Rīgas meži” pārstāvjiem, fotogrāfijas var tikt iesniegtas arī citā formātā.

6.6. Elektroniski iesniegtajām fotogrāfijām ir jābūt maksimāli iespējamā kvalitātē, lai turpmāk tās varētu izmantot drukas materiālos. Nepietiekoša fotogrāfiju kvalitāte var kļūt par iemeslu to turpmākai neizmantošanai drukas materiālos.

7.     Materiālu atlase publikācijai

7.1. Ar visiem iesniegtajiem materiāliem iepazīsies SIA „Rīgas meži” komisija (5 cilvēku sastāvā), kuru veidos SIA „Rīgas meži”, Mežaparka Attīstības biedrības un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes pārstāvji;

7.2. Pieņemot lēmumu par stāsta un/vai fotogrāfijas publikāciju, komisija vērtēs fotogrāfijas un stāsta kvalitāti, oriģinalitāti, interesantumu un vēsturisko nozīmi.

8.     Akcijas organizators nepieņem:

8.1. Materiālus, kuru saturs neatbilst konkursa mērķim;

8.2. Citas kultūras, rases, reliģijas, etniskās piederības vai kādas personas aizskarošus materiālus.

9.     Materiālu lietošanas tiesības:

9.1. Iesniedzējs nodod materiālus SIA "Rīgas meži" izmantošanai bez atlīdzības akcijas ietvaros un pēc SIA "Rīgas meži" ieskata arī citos SIA "Rīgas meži" īstenotos pasākumos, un izmantošanai materiālos (grāmatas, publikācijas, ekspozīcijas, bukleti, flaieri, brošūras, afišas, atklātnes, uzlīmes un citi elektroniski un drukas materiāli utt.), kas saistīti ar kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" un tā popularizēšanu.

9.2.Personīgi iesniegtie materiāli uzreiz tiks ieskenēti un atgriezti iesniedzējam.

9.3. Akcijas organizators šos materiālus var izmantot pēc saviem ieskatiem, veidojot izstādes, sagatavojot bukletus, brošūras, grāmatas, publikācijas un citus elektroniskos vai drukātus materiālus.

 Iesniedzot materiālus akcijai, to autors piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem.


Papildus informācija:

Inese Lozjuka
daļas "Mežaparks" projektu vadītāja

tālr. +371 29378216
[email protected]Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir Rīgas mežu misija, vīzija un vērtības. Balsts fons un zaļi burti

18.04.2024.

Apstiprināta RĪGAS MEŽU pirmā Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Lai nodrošinātu atbildīgu un pēctecīgu uzņēmuma pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, lai jaunā kvalitātē rūpētos par rīdziniekiem, galvaspilsētas viesiem un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī, lai...

Attēlā ir informācija par Rīgas mežu 2023.gada finanšu rādītājiem

17.04.2024.

2023. gads uzņēmumā RĪGAS MEŽI – turpinājums stabilai un ilgtspējīgai izaugsmei

SIA “Rīgas meži” 2023. gadā sekmīgi izpildīja budžetu un sasniedza īpašnieka jeb Rīgas domes noteiktos finanšu mērķus, nodrošinot uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību – liecina 15....

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...