Uzņēmums “Rīgas Meži” pirmo pusgadu strādājis ar teju 850 tūkstoši eiro peļņu

SIA “Rīgas Meži” 2021. gada pirmā pusgada finanšu pārskats liecina, ka ir būtiski uzlaboti uzņēmuma finanšu darbības rādītāji. Proti, šajā laikā uzņēmuma apgrozījums bija 9,07 miljoni eiro un peļņa 847 tūkstoši eiro (pērn attiecīgi: 9,83 miljoni eiro un 577 tūkstoši eiro). Kopš šā gada uzņēmums rūpīgi seko līdzi savai darbībai, jo īpaši finanšu plūsmai, ik mēnesi analizējot ieņēmumus, samazinot izmaksas, kā arī racionalizējot un optimizējot citas pozīcijas, tai skaitā administratīvās izmaksas – norāda uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Anita Skudra.


Lielākie “Rīgas Meži” ieņēmumi sešos mēnešos bija no pārdotajiem apaļkokiem un zāģmateriāliem, attiecīgi: 5,7 un 2,9 miljoni eiro (kopā: 8,6 miljoni eiro). Tāpat šajā laikā pārdoti vairāk nekā 500 tūkstoši koku stādu, par kopējo summu 104 tūkstoši eiro.

Rūpīgi sekojot līdzi tirgū notiekošajam un pilnveidojot izsoļu noteikumus, panākts uzņēmuma vēsturē vēl nebijis rezultāts – 2021. gada sešos mēnešos pārdoto apaļkoku vidējā cena ir par 25% lielāka nekā pērn. Tāpat arī pārdoto zāģmateriālu vidējā cena, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, ir palielinājusies par 36%.  

“Jāņem vērā, ka šis laiks kokmateriālu tirgū ir īpašs – cenu svārstības pasaules tirgū ir ļoti būtiskas un bieži vien pat mēneša griezumā neprognozējamas. Līdz šim ar svārstībām esam veiksmīgi tikuši galā, gan sekojot līdzi situācijai, gan tai elastīgi pielāgojot uzņēmuma darbu. Tādēļ pirmais pusgads noslēdzies pozitīvi. Tomēr vēl priekšā ir liels darbs, lai uzlabotu gan finanšu rādītājus, gan attīstītu uzņēmumu par modernu un ilgtspējīgu kapitālsabiedrību,” stāsta A. Skudra.

Uzņēmuma finanšu rādītāji būtu labāki, ja šajā gadā nebūtu tik būtisks daļas “Rīgas Dārzi un parki” dotācijas samazinājums, ko uzņēmumam par sniegtajiem pakalpojumiem maksā pašvaldība. Lai izveidotu un apkoptu 116 dārzu un parku objektus, šogad kopumā būtu nepieciešami 3,3 miljoni  eiro, no kuriem dotācija bija 1,43 miljoni  eiro jeb ir nepilni 43% no nepieciešamās summas. Atlikušo summu sedz “Rīgas Meži”.

Šā brīža uzņēmuma “Rīgas Meži” galvenie izaicinājumi ir mežu, dārzu un parku apsaimniekošanas filozofijas maiņa, kas balstīta labā korporatīvajā pārvaldībā, atklātībā, caurspīdībā un ilgtspējas principos. Piemēram, uzņēmuma Mežsaimniecības daļa, sadarbībā ar meža ekspertiem sagatavojusi uzlabojumus “Mežu apsaimniekošanas plānā 2022. – 2023. gadam”, kas ilgtermiņā Pierīgas mežos paredz atvēlēt lielākas platības rekreācijai, dabas aizsardzībai un zinātnisko pētījumu veikšanai, vienlaikus būtiski ierobežojot mežizstrādi. Tas palīdzēs uzlabot arī īpašumu bioloģisko daudzveidību, ekonomiskās un sociālās vērtības pieaugumu, ko apstiprina arī uzņēmumam piešķirtie FSC un PEFC starptautiskie mežu apsaimniekošanas sertifikāti.

Savukārt daļas “Dārzi un parki” speciālisti ilgtermiņā plāno apsaimniekoto teritoriju segmentāciju un ilgtspējas uzlabošanu. Piemēram, paredzēts, ka būs  puķu dobes, kurās visa gada garumā tiks mainīti stādījumi  un vietas, kurās būs iekopti ilggadīgie stādījumi vai pat atjaunoti dabīgie zālāji.

Būtisku lomu uzņēmuma “Rīgas Meži” jaunajā darbības filozofijā pakāpeniski ieņem sadarbība ar nozari, pašvaldību, apkaimēm, iedzīvotājiem un izglītības iestādēm. Tādēļ uzņēmums veltīs vēl būtiskāku uzmanību vides, rekreācijas un izglītības projektu attīstībai. Tā rezultātā paredzēts palielināt  rekreācijas objektu skaitu un samazināt nefinanšu mērķu sasniegšanai nepieciešamo finansējumu.

 

Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008. gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā.


“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmuma pārziņā ir kultūras un atpūtas parks “Mežaparks” un tas attīsta vides izglītības projektu “Zaļā klase”.


Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.


Uzņēmuma pārvalda 62 000 ha mežu, 306 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (116 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.


“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus.

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 29215857

E-pasts: [email protected]

www.rigasmezi.lv


Citi raksti

Skatīt visus

Karte, kurā norādītas mežizstrādes vietas

09.07.2024.

"RĪGAS MEŽI" uzsāk mežizstrādi Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, meža masīvā starp Skuķīšiem un Sauleskalnu

2024. gada jūlijā SIA “Rīgas meži” sāk ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un mežizstrādi meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, meža masīvā starp Skuķīšiem un...

Vairāki cilvēki stāv mežā pie karoga
Galerija

02.07.2024.

“RĪGAS MEŽI” aicina iedzīvotājus paust viedokli par plānoto mežizstrādi Mežāru mežā pie Imantas

SIA “Rīgas meži” aicina apkaimju biedrības un iedzīvotājus paust argumentētus viedokļus un priekšlikumus par plānoto mežizstrādi Mežāru mežā pie Imantas  (teritorijā starp Kurzemes prospektu,...

Karte, kurā norādīti mežizstrādes darbi
Galerija

25.06.2024.

“RĪGAS MEŽI” iepazīstinās apkaimju biedrības un iedzīvotājus ar plānoto mežizstrādi Mežāru mežā

Pirmdien, 1.jūlijā plkst. 17.00, SIA “Rīgas meži” iepazīstinās ar šogad plānoto mežizstrādi uzņēmuma apsaimniekotajā Mežāru mežā (teritorijā starp Kurzemes prospektu, elektrolīniju un Kleistu...