Turpinās kopšanas un izlases cirtes darbi Biķernieku mežā.

SIA „Rīgas meži”, turpinot Biķernieku meža kopšanas darbus, uzsākusi meža kopšanas cirti mežā starp Lielvārdes, Biķernieku un Stigu ielām.

Koku ciršana tiek plānota tikai vietās, kur saskaņā ar MK noteikumiem “Noteikumi par koku ciršanu mežā” to pieļauj audzes biezība. Kopšanas laikā tiks izzāģēti kaltušie, slimību invadētie un augšanā atpalikušie koki, kā arī tiks samazināta audzes biezība līdz MK noteikumos atļautajam, tādējādi palielinot augšanas telpu un uzlabojot vidi paliekošajiem kokiem.

Atsevišķās vietās mežaudzēs tiks veidoti atvērumi, lai veicinātu meža atjaunošanos. Tāpat ir plānots pilnībā nozāģēt pāraugušās papeles abās Ieriķu ielas pusēs pie sabiedriskā transporta pieturvietas “Stacionārs “Biķernieki””.

Vietās, kur notiks meža kopšanas darbi, tiks izkopts arī pamežs. Darbi notiks divos periodos – ziemas periodā līdz putnu ligzdošanai pavasarī, un atsākti vasaras otrajā pusē.

Paralēli tam SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” arboristi gar Stigu un Biķernieku ielas malām veic satiksmei un gājējiem bīstamo koku un to zaru apzāģēšanu.

Biķernieku meža kopšana notiek saskaņā ar Valsts meža dienesta izdoto ciršanas apliecinājumu un atbilstoši ilgtspējīgas mežsaimniecības prasībām. Biķernieku meža kopšanas darbi tika uzsākti pirms četriem gadiem. Jau izkoptajās meža teritorijās gar pastaigu celiņiem tiek veikta ikgadēja pameža kopšana.

Citi raksti

Skatīt visus

Karte, kurā norādītas mežizstrādes vietas

09.07.2024.

"RĪGAS MEŽI" uzsāk mežizstrādi Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, meža masīvā starp Skuķīšiem un Sauleskalnu

2024. gada jūlijā SIA “Rīgas meži” sāk ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un mežizstrādi meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, meža masīvā starp Skuķīšiem un...

Vairāki cilvēki stāv mežā pie karoga
Galerija

02.07.2024.

“RĪGAS MEŽI” aicina iedzīvotājus paust viedokli par plānoto mežizstrādi Mežāru mežā pie Imantas

SIA “Rīgas meži” aicina apkaimju biedrības un iedzīvotājus paust argumentētus viedokļus un priekšlikumus par plānoto mežizstrādi Mežāru mežā pie Imantas  (teritorijā starp Kurzemes prospektu,...

Karte, kurā norādīti mežizstrādes darbi
Galerija

25.06.2024.

“RĪGAS MEŽI” iepazīstinās apkaimju biedrības un iedzīvotājus ar plānoto mežizstrādi Mežāru mežā

Pirmdien, 1.jūlijā plkst. 17.00, SIA “Rīgas meži” iepazīstinās ar šogad plānoto mežizstrādi uzņēmuma apsaimniekotajā Mežāru mežā (teritorijā starp Kurzemes prospektu, elektrolīniju un Kleistu...