Teju 80% atbalsta “Rīgas mežu” plānotos meža kopšanas un ainavu veidošanas darbus “Mežaparkā”. Iedzīvotāji joprojām aicināti paust par to viedokļus

78% iedzīvotāju atbalsta “Rīgas mežu” plānotos meža kopšanas un ainavu veidošanas darbus uzņēmuma apsaimniekotā kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” mežā; 76% respondentu uzskata, ka šajā mežā jāizcērt slimie un bīstamie koki; savukārt kā vistīkamākā ainava, atpūšoties “Mežaparkā”, minēta caurskatāms dažāda vecuma priežu mežs bez krūmiem (vidējais vērtējums: 5,43 no 7) – liecina pētījumu centra “SKDS” aptaujas rezultāti.

Šie rezultāti tiek izmantoti, lai pamatā plānotu “Mežaparka” meža kopšanas un ainavu veidošanas darbus starp veco slidotavu un Lielo bērnu rotaļu laukumu. Tos plānots uzsākt februāra vidū. Pirms tam tiks izzāģētas bīstamās papeles (starp Sarkandaugavas kapiem un dzelzceļu, kā arī mežā pie Lēdurgas ielas, apm. 6 ha). Uzņēmums janvāra beigās ar plānotajiem darbiem klātienē iepazīstināja iedzīvotājus, kas kopumā atbalstīja iecerēto.

Tāpat “Rīgas meži” līdz 10.februārim aicina sabiedrību sīkāk iepazīties ar plānotajiem darbiem “Mežaparka” mežā un gaida argumentētus viedokļus. To visērtāk izdarīt uzņēmuma Facebook lapā: https://ej.uz/sz3i, viedokļus rakstot komentāru sadaļā.


Meža darbu intensitāte

Pērnā gada beigās veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka 59% respondentiem ir pieņemamāk, ja “Mežaparka” meža kopšana un ainavu veidošana notiktu ilgāk, bet ar mazākiem ierobežojumiem un neērtībām. Savukārt 25% respondenti atbalsta ātrāku darbu paveikšanu. Gados jaunāki cilvēki biežāk ir par ātrākiem darbiem, savukārt gados vecāki vēlētos, lai meža kopšana notiktu ilgāk un ar mazāk ierobežojumiem.


Tādēļ, ņemot vērā aptaujas rezultātus, “Rīgas meži” nolēmuši darbus veikt lēnāk un klusāk, nekā ierasts citās uzņēmuma mežsaimnieciskajās teritorijās, kas pamatā ir ārpus apdzīvotām vietām. Līdz ar to darbi plānoti no 2023.gada februāra vidus līdz 15.aprīlim un no 2023.gada septembra līdz 2024.gada 15.aprīlim (tie nenotiks putnu ligzdošanas laikā).


Par pārējiem aptaujas rezultātiem par “Mežaparka” meža kopšanu

Detalizētāk atbildot uz aptaujas jautājumu par tīkamākajām meža ainavām “Mežaparkā”, visaugstāko novērtējumu ieguva ainava – caurskatāms dažāda vecuma priežu mežs bez krūmiem (vidējais vērtējums: 5,43 no 7). Salīdzinoši lielu īpatsvaru apmierina arī dažāda vecuma priežu mežs ar atsevišķiem krūmu puduriem un melleņu mētrām (4,77) un viena vecuma priežu mežs ar atsevišķiem krūmu puduriem (4,75). Mazākam patīk dažāda vecuma priežu mežs ar atsevišķiem krūmu puduriem (4,03), caurskatāms viena vecuma priežu mežs bez krūmiem (3,66) un dažāda vecuma priežu mežs ar biezu krūmu stāvu (3,25). Vismazāk patīkamā ainava – viena vecuma priežu mežs ar biezu krūmu stāvu (2,11).


Atbildot par “Mežaparka” apmeklēšanu traucējošajiem aspektiem, respondentiem mazāk traucē priežu mežam neraksturīgie koki / krūmi (vidējais vērtējums: 2,26 no 5), necaurredzams mežs (2,66). Savukārt lielākā mērā traucē tiešā veidā ar mežu un tā ainavu nesaistīta lieta – transportlīdzekļu pārvietošanās vietās, kur tā nav atļauta (3,87).


81% respondentu atbildēja, ka “Mežaparkā” un citviet Rīgā jāizzāģē bīstamie un vecie koki. Vienlaikus respondenti piebilda, ka faktiski jāizzāģē tikai bīstamie koki, jo vecie koki, piemēram, nodrošina bioloģisko daudzveidību. Savukārt raksturojot “Mežaparka” mežā nepieciešamos uzlabojumus, lielākoties jeb 76% respondenti vēlētos, lai izcērt slimos un bīstamos kokus. Tādēļ “Rīgas meži” gan “Mežaparkā”, gan citviet pilsētā, apsekojot un kopjot kokus, uzmanību pievērš tieši bīstamajiem un slimajiem kokiem, kas potenciāli rada visaugstāko apdraudējumu, īpaši vietās, kur intensīvi pārvietojas iedzīvotāji. Piemēram, pērnā gada nogalē un šī gada sākumā lielā daļā Rīgas tika apsekoti un nozāģēti bīstamie koki.


Salīdzinoši mazāks respondentu īpatsvars norādīja, ka “Mežaparkā” jāatklāj dižkoki (39%), jāpadara mežs caurskatāmāks (32%) un ka jāizcērt priežu mežam neraksturīgie koki / krūmi (15%). 5% respondenti uzskata, ka nekas nav jādara.


Respondenti tika aicināti arī sniegt ieteikumus un priekšlikumus pirms plānotajiem meža darbiem. 73% iedzīvotāju tādu nebija; bet atlikušie vēlētos, lai, piemēram, mežā ir tīrība un sakoptība, lai būtu uzlabota infrastruktūra, lai būtu daudzveidīga ainava un daba, kā arī, lai sabiedrība tiktu informēta un iesaistīta. Šos aspektus uzņēmums ņem un ņems vērā gan kopumā, gan apsaimniekojot “Mežaparku”.


Minēto pētījumu publiska iepirkuma rezultātā uzņēmuma vajadzībām pērnā gada nogalē veica pētījumu centrs “SKDS”, aptaujājot 405 “Mežaparka” apmeklētājus, 15 – 80 gadus vecus, kuri dzīvo gan Rīgā, t.sk. Mežaparkā (apm. 55%), gan citviet Latvijā (apm. 45%). Pētījuma veikšanai izmantota “Computer Aided Web Interviewing” metode. 

Aptaujas rezultāti pieejami “Rīgas mežu” mājaslapā: https://ej.uz/4nsa


Par “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 399 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem (125 objekti), kā arī par kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” (385 ha) un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.


Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”.


Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.


Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.


2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.


2022.gadā “Rīgas meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu.

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

[email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

Citi raksti

Skatīt visus

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...

Rīgas mežu logo

17.05.2024.

RTU arhitektūras studenti izstrādā idejas ilgtspējīgai RĪGAS MEŽU teritorijas attīstībai Mangaļsalā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA “Rīgas meži” aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai,...

16.05.2024.

RĪGAS MEŽI uzsāk meža kopšanu Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem

2024. gada maija otrajā pusē SIA “Rīgas meži” sāks ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un meža kopšanu meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem (starp Tumšupi...