Šodien atsāk priežu meža ainavas kopšanas cirtes darbus Mežaparkā

Pirmdien, 2.decembrī, SIA Rīgas meži atsāk meža kopšanas darbus Mežaparkā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu priežu meža ekoloģisko, sociālo, ainavisko un ekonomisko vērtību uzturēšanu.

Koku ciršana notiek speciālo ainavu, ainavu kopšanas un ainavu izlases ciršu veidā. Pirms darbu uzsākšanas kopjamās vietas ir apsekotas un apzināti gan saglabājamie, gan izcērtamie koki.

 

Darbi tiek plānoti pievienotajā saitē redzamajās teritorijās 5,15 un 3,52 ha platībā. Šodien tie uzsākti tuvāk Lielās estrādes teritorijai. Darbi iezīmētajās teritorijās turpināsies līdz 2020.gada pavasarim. Kopējā kopjamā meža platība ir 90 ha, no kuriem 9 ha tika izkopti jau 2019.gada sākumā.

Minētie darbi nepieciešami, lai paildzinātu veco priežu mūžu un radītu apstākļus jauno priežu sekmīgākai attīstībai, lai uzlabotu teritorijas noturību pret antropogēno slodzi un saglabātu iespējas arī nākamajām paaudzēm saglabāt Mežaparku tādu, kāds tas bijis vēsturiski. Mežaparkā ir “ienākušas” vairākas lapu koku sugas, no kurām agresīvākā ir kļava. Lapu koki ar savu klātbūtni ievērojami bagātina dabiski nabadzīgās augsnes un tādejādi uzlabo augšanas apstākļus citām Latvijas apstākļos dabiskām un diemžēl arī invazīvajām lapu koku sugām.

SIA “Rīgas meži” speciālisti ir izstrādājuši mežu apsaimniekošanas plānu, kas paredz pakāpenisku Mežaparka mežu kopšanu 8 gadu laikā. Kopšana lielākajā daļā no meža teritorijas nozīmēs lapu koku izciršanu, atsevišķu priežu izciršanu vietās, kur tās traucē vecajām priedēm, kā arī pameža krūmu izciršanu. Kopšanas darbi notiek pa daļām, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu un traucētu Mežaparka apmeklētāju atpūtu. Kā arī galvenie darbi plānoti gada klusajos mēnešos – rudenī un ziemā - un tiks pilnībā pārtraukti putnu ligzdošanas laikā no aprīļa līdz jūlijam.

Mežā, kur notiks darbi, notiks koku zāģēšana, kurus pievedīs mazgabarīta meža traktors, tiks veidotas pagaidu kokmateriālu krautnes, no kurām regulāri kokmateriāli tiks aizvesti prom ar kokmateriālu pārvadāšanas transportu. Tāpat tiks savākti zari, galotnes un citi ciršanas atlikumi, kurus paredzēts sasmalcināt un izmantot šķeldai.

Darbu plāns izstrādāts sadarbībā ar vides un dabas aizsardzības nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Latvijas Dabas fonda, Pasaules Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Vides aizsardzības kluba speciālisti atzīst, ka priedēm Mežaparkā nepieciešama cilvēku palīdzība un, veicot meža kopšanas darbus plānotajā veidā un apjomos, vērtīgo priežu mežaudžu, kā arī atsevišķo vērtīgo koku mūžu iespējams būtiski paildzināt un noturēt priedi kā valdošo sugu Mežaparkā.

Skatīt karti šeit.

Citi raksti

Skatīt visus

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...

Rīgas mežu logo

17.05.2024.

RTU arhitektūras studenti izstrādā idejas ilgtspējīgai RĪGAS MEŽU teritorijas attīstībai Mangaļsalā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA “Rīgas meži” aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai,...

16.05.2024.

RĪGAS MEŽI uzsāk meža kopšanu Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem

2024. gada maija otrajā pusē SIA “Rīgas meži” sāks ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un meža kopšanu meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem (starp Tumšupi...