Slidotava

Atbildot uz dažu parka apmeklētāju satraukumu, vēlamies viest skaidrību jautājumā par bijušās slidotavas teritorijas Meža prospektā 5, attīstību.

Situācijas apraksts:

Atbilstoši lokālplānojumam, kas ir galvenais parka attīstības dokuments, eksperti vecās slidotavas teritoriju ir atzinuši par degradētu. Pirms lokālplānojuma apstiprināšanas notika arī plaša sabiedriskā apspriešana, un neviens nebija citās domās. Šobrīd šī vieta ir palikusi pēdējā degradētā teritorija parkā ar avārijas stāvoklī esošām būvēm, ko ir atzinuši kompetenti būvniecības eksperti.  Šajā vietā nav arī nepieciešamās infrastruktūras – ūdens, kanalizācijas un elektrības pieslēgumu, esošie ir novecojuši un bīstami.  Situācija ir nepieņemama, jo šī ir viena no apmeklētājiem pieejamākajām vietām, kur atrodas vienīgā parka autostāvvieta. Šovasar notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, līdz ar to parkā atradīsies daudzi tūkstoši bērnu un viņu uzturēšanās teritorijās pie ēkām, kas ir avārijas stāvoklī ir nepieļaujama. Šo iemeslu dēļ, domājot par parka attīstību SIA “Rīgas Meži’” ir saņēmusi ekspertu slēdzienus par ēku tehnisko stāvokli un pieņēmusi lēmumu ēkas demontēt. Zinām, ka to atbalsta arī lielākā sabiedrības daļa, kura, ar mums komunicējot, nepārtraukti uzdod jautājumus – Kad šīs briesmīgās būves tiks demontētas? Kad parks iegūs vēsturiskajās tradīcijās bāzētu, jaunu, skaistu un mūsdienu prasībām atbilstošu veidolu? Šādu prasību uzrāda arī veiktās parka apmeklētāju apmierinātības aptaujas.

Sākotnēji arī mums bija cerība, ka vatētu barakas tipa ēkas un arku renovēt, lai uz turieni pārceltu parka strādnieku brigādi, jo šā gada rudenī tiks uzsākta Lielās estrādes B posma II kārtas būvniecība, līdz ar to no Lielās estrādes teritorijas uz citu vietu būs jāpārceļ saimnieciskā un tehniskā zona, no kuras tiek uzkopts parks. Mēs bijām plānojuši strādnieku darba telpas izvietot vecās slidotavas teritorijā esošajās ēkās tās renovējot, taču būvekspertu slēdziens bija skarbs – ēkas ir avārijas stāvoklī no pamatiem līdz jumtam, un tās ir jādemontē.

Atbilstoši lokālplānojuma “Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” lokālplānojums” ieteikumiem, nākotnē būvējot jauno ēku kompleksu, būtu vēlams, atjaunot ieejas arku vēsturiskā veidolā. To, kā ieteikumu, izsniegtajā atļaujā ēkas demontēt atzīmē arī Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde. Ņemot vērā to, ka būveksperti ir atzinuši, ka ēkas ir avārijas stāvoklī un bīstamas, tās ir jādemontē, lai nākotnē projektējot jauno ēku kompleksu, arhitekti tanī varētu iekļaut arkas izbūvi tās vēsturiskajā veidolā, esam veikuši objekta 3D skenēšanu (jo vēsturiski projekta nebija), kā arī ir plānots maksimāli daudz no arkas dekoratīvajiem būvelementiem uzmanīgi demontēt un saglabāt. Daļa no būvelementiem diemžēl ies zudumā, jo koks ir iztrupējis un dažas arkas kolonnas lejas daļā vandāļi ir vairākkārtīgi dedzinājuši.

Ieskats vēsturē:

Neraugoties uz to, ka daži vecākās paaudzes cilvēki ir uztraukti par arkas un tai pieguļošo barakas tipa ēku nojaukšanu, tomēr jāatzīst, ka tām ir tikai nostaļģiska vērtība, jo, arhitektu terminoloģijā izsakoties, tās ir Padomju perioda eklektisma būves. 

Jāatzīstas, ka arī SIA “Rīgas Meži” darbinieku vidū ir daudzi, kas šajā slidotavā ir iemācījušies slidot, un bieži to ir apmeklējuši, un arī mums ar šo vietu saistās daudz jauku bērnības un jaunības atmiņu. Tomēr mīlot parku un domājot par tā nākotni, un to, lai arī mūsu bērniem un mazbērniem būtu tikpat daudz jauku atmiņu par Mežaparka slidotavu, apzināmies, ka šī vieta ir jāsakārto. Ir jātop jaunai slidotavai! Ieejas arka un tai pieguļošās barakas tipa ēkas ir senākās no būvēm. Tās tika uzceltas 1949./1950.gadā kā sporta bāze un kantoris kultūras un atpūtas parka administrācijai. Padomju varai bija svarīgi rūpnīcu strādniekiem, kuri masveidā tika pārvietoti uz Latviju no dažādām PSRS vietām, nodrošināt pieejamu atpūtas vietu, kur var pavadīt laiku netērējot līdzekļus, jo algas bija mazas. Tad arī vairākās Rīgas vietās – Šmerļa mežā, Biķernieku mežā un citur, izmantojot vienkāršus un pieejamus materiālus tika uzbūvētas nelielas sporta bāzes. Kara laikā Mežaparks bija cietis – šeit savas munīcijas noliktavas izvietoja gan vācu, gan krievu armijas. Padomju vara kā vienu no prioritātēm izvirzīja parka renovāciju, un jāatzīst, ka tas bija liels uzrāviens parka attīstībā, jo nepilnos trīs gados no koka tika uzbūvēti – Zaļais teātris, peldvieta, sporta bāze, atrakcijas bērniem. Parka būvniecības un sakārtošanas darbi  notika talku veidā. Darbos tika sūtīti komjaunieši - rūpnīcu strādnieki, studenti, armijas vienības. Viņi arī bija tie, kas uzbūvēja sporta bāzes barakas un ieejas arku. Izmantojamie materiāli bija zemas kvalitātes, jo pēckara periodā labu būvmateriālu trūka. Nākotnē bija plānots šīs ēkas nojaukt un celt to vietā pamatīgākas. Tomēr izrādījās, ka nekas nav patstāvīgāks par pagaidu variantu. Ņemot vērā visu iepriekšminēto, nav dokumentācijas par šo ēku būvniecību, nav arhitekta, nav projekta. Inventarizācijas lieta ir tukša. Jādomā, ka tādu arī nebija, un jauniešus, kuri to būvēja visticamāk vadīja kāds prasmīgs amatnieks vai arī projekta skice bija saņemta no Krievijas, jo arī tur agrāk bija daudz šāda tipa un izskata būvju. Nojaucamo ēku kompleksā ir vēl vairākas saimniecības ēkas – noliktavas, šķūņi, garāža, kas būvētas dažādos gados: 60 -tajos, 70 – tajos un 80-tajos gados. Visas būves ir primitīvas un tām nav nekā kopēja ar vārdu arhitektūra.  

Nākotnes vīzija:

Atbilstoši lokālplānojumam šī ir viena no nedaudzajām parka apbūves zonām, kur nākotnē ir paredzēts uzbūvēt vairākas viena un divu stāvu ēkas, kā arī atjaunojot ieejas arku tās vēsturiskajā veidolā, izveidot sporta laukumus (ziemā slidotavu), lai veidotos daudzfunkcionāls sporta komplekss. Tanī būtu - sporta zāles, ģērbtuves, dušas, pirts, mantu glabātuves, inventāra noma, parka informācijas centrs, parka administrācija, tirdzniecības vietas, kafejnīca, konferenču zāle.

Šai vietai no degradētas teritorijas ar brūkošām ēkām, kurās nav mūsdienu prasībām nepieciešamo komunikāciju, atkal jākļūst par aktīvu parku daļu, kā tas ir bijis agrāk!

Esam pateicīgi visiem parka apmeklētājiem, kuri izprot mūsu centienus un atbalsta tos, izsakot konstruktīvus priekšlikumus! Lai taptu, kaut kas jauns ir jāspēj atteikties no pagātnes. Paldies!

Citi raksti

Skatīt visus

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...

Rīgas mežu logo

17.05.2024.

RTU arhitektūras studenti izstrādā idejas ilgtspējīgai RĪGAS MEŽU teritorijas attīstībai Mangaļsalā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA “Rīgas meži” aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai,...

16.05.2024.

RĪGAS MEŽI uzsāk meža kopšanu Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem

2024. gada maija otrajā pusē SIA “Rīgas meži” sāks ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un meža kopšanu meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem (starp Tumšupi...