SIA “Rīgas meži” plānotie Ziepniekkalna meža kopšanas darbi: sabiedrības komentāri, priekšlikumi un viedokļi; “Rīgas mežu” skaidrojums

Attēlā ir dūmakains mežs

SIA “Rīgas meži” ir pateicīgi visiem iedzīvotājiem un interesentiem par komentāru, priekšlikumu un viedokļu sniegšanu saistībā ar plānotajiem Ziepniekkalna meža kopšanas darbiem un teritorijas uzturēšanu nākotnē – gan tikšanās laikā mežā klātienē, gan internetā!

Saņemto informāciju esam izvērtējuši un savas atbildības ietvaros ņemsim vērā gan veicot meža kopšanas darbus, gan teritorijas labiekārtošanu un uzturēšanu nākotnē!

Paustie viedokļi kopumā ir konstruktīvi, argumentēti, vērsti uz sadarbību, ir ar skatu nākotnē un apliecina, ka iedzīvotājiem rūp šis mežs un tā saglabāšana, iespējas tajā atpūsties, sportot u.c. No savas puses ceram, ka meža kopšanas darbu laikā un arī pēc tam uzsāktā lietišķā sadarbība turpināsies. Esam gatavi uzturēt regulāru saziņu ar iedzīvotājiem un interesentiem.

Plašāks apraksts par Ziepniekkalna meža kopšanu “Rīgas mežu” Rīgas mežniecībā pieejams mājaslapā: https://ej.uz/cj41.

KOPSAVILKUMS: “Rīgas mežu” komentāri par saņemtajiem komentāriem, priekšlikumiem un viedokļiem:

Atpūtas vietas (soliņi / galdiņi): liela daļa iedzīvotāju pauduši, ka vēlas atpūtas vietas; bet daži šo ideju neatbalsta. Vēlamies uzsvērt, ka atpūtas vietas plānojam veidot tur, kur jau iezīmējusies iedzīvotāju aktīvāka pulcēšanās, kas ir aktīvāk apmeklētas. Nepieciešamības gadījumā, piemēram, ja palielināsies atkritumu daudzums vai vandālisms, izvietosim kameras, turpināsim sadarboties ar pašvaldības policiju.

Mūsu pieredze liecina – organizēti ierīkojot šādas atpūtas vietas, uz mežu ir krietni mazāka ietekme un tās lielā mērā arī disciplinē meža apmeklētājus, nekā tad, ja cilvēki paši haotiski ierīko “atpūtas” vietas, faktiski tur, kur vien ienāk prātā, tādējādi nodarot būtiskāku kaitējumu mežam, nekā izmantojot speciāli ierīkotas atpūtas vietas.


Atkritumi: pēc darbu pabeigšanas uz mežā iebraucamajiem ceļiem izvietosim barjeras. Mūsu līdzšinējā pieredze liecina, ka tās mazina atkritumu izmešanu (piemēram, Juglas mežs). Tāpat transporta piekļuvi mežam mazinās J.Čakses gatves posma izbūve no Ziepniekkalna ielas līdz Valdeķu ielai.

Mūsu ikdienas darbu atvieglo, ja iedzīvotāji iesaistās ziņošanā par atkritumiem mūsu teritorijās, piemēram, izmantojot Vides SOS aplikāciju.

Nevaram noliegt, ka atkritumi, meža piesārņošana, “suņu jautājums” utml. ir cilvēku attieksmes un godaprāta jautājums.


Atkritumu urnas: kopumā savā pārziņā esošajos mežos virzāmies uz atkritumu urnu samazināšanu, jo urnas piesaista atkritumus, savukārt atkritumi piesaista jaunus atkritumus. Arī Ziepniekkalna mežā neplānojam likt klāt jaunas urnas. Tādēļ aicinām ievērot principu – “Ko mežā ienesi, to aiznes!”.

Arī vairāki saņemtie priekšlikumi ietver ideju par atkritumu urnu neizvietošanu mežā. Vienlaikus, būtu apsverama ideja par atkritumu urnām pie atsevišķām lielākajām “ieejām” mežā.


Celiņi: jauni celiņi netiek plānoti. Atjaunosim un uzlabosim esošos celiņus, to segumu. Šajā atjaunošanas darbā izmantosim dabīgās smalkās grants segums, kas ir vienlīdz ērts dažādos gadalaikos, kā arī mazina antropogēno slodzi, ir ilgtspējīgs un kopumā ērti kopjams.


Dabīgi materiāli: infrastruktūras sakārtošanā izmantosim dabīgus materiālus, piemēram, celiņu segumam neizmantosim asfaltu, soliņi nebūs no metāla.


Meža kopšanas nepieciešamība un neskartu teritoriju saglabāšana: kopumā meža kopšana ir nepieciešama, pretējā gadījumā nebūs iespējas saglabāt un nākamajā paaudzēm nodot mantojumā veselīgus un dažāda vecuma koku mežus, t.sk. Ziepniekkalna mežu. Dažāda vecuma koki mežā ir svarīgi, lai nodrošinātu tā pēctecīgu atjaunošanos un augšanu ilgtermiņā.

Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka Ziepniekkalna mežā tiks saglabātas arī pilnīgi neskartas vietas / teritorijas, kur nenotiks nekādi darbi, saglabājot mežu tādu, kāds tas ir pašlaik.

Tāpat, komentējot saņemtos priekšlikumus, apliecinām, ka Ziepniekkalna mežs nebūs “nofrizēts mauriņš”.


Sabiedrības informēšana: saistībā ar šo plānojam mežā izvietot informatīvas zīmes (primāri par atkritumiem, suņiem, ugunsdrošību). Savukārt izzinošas zīmes, piemēram, par dabu, vidi, varētu plānot nākotnē. Vienlaikus regulāri saskaramies ar to, ka mūsu teritorijās izvietotās zīmes tiek bojātas, norautas utt.

Turpināsim skaidrot un informēt sabiedrību par kopšanas darbiem, to mērķiem un to norisi gan Ziepniekkalna mežā, gan citos mūsu pārziņā esošos mežos.

Viens no ērtākajiem veidiem, lai uzzinātu informāciju par Ziepniekkalna meža kopšanu – “Rīgas mežu” Facebookhttps://www.facebook.com/RigasMezi, mirkļbirka #ZiepniekkalnaMežaKopšana


Dienvidu tilta turpinājums un J.Čakstes gatves izbūve: šo darbu veikšanu plāno nodrošināt pašvaldība un tie nav atkarīgi no “Rīgas mežiem”. Tādēļ gan mums, gan iedzīvotājiem jārēķinās, ka meža labiekārtošanas darbu veikšana pēc meža kopšanas lielā mērā būs saistīta ar būvprojekta īstenošanas gaitu.


Citi priekšlikumi: saņemti arī vairāki mūsu ieskatā lietderīgi, kopumā labi un atbalstāmi priekšlikumi (specializētas takas, skatu laukums, suņu laukums u.c.), kas nav “Rīgas mežu” atbildībā vai arī, kas netiek plānoti tuvākajā laikā (t.sk. finanšu apsvērumu dēļ). Tādēļ aicinām iedzīvotājus izmantot, piemēram, pašvaldības līdzdalības budžeta projektu iespējas! “Rīgas meži” piedalās šo projektu vērtēšanā, t.sk. vērtē tā atbilstību konkrētajai vietai.


Plašākas “Rīgas mežu” atbildes uz iedzīvotāju komentāriem, priekšlikumiem un viedokļiem lūgums skatīt zemāk, sadaļā "Pievienotie faili"!

Papildinformācijai:

Agnese Korbe

“Rīgas meži”, Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29110062, [email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/EkVidO2/

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/

Citi raksti

Skatīt visus

Bērna zīmējums

17.06.2024.

RĪGAS MEŽI sadarbībā ar Ziedoņa muzeju izsludina Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursu

SIA “Rīgas meži” sadarbībā ar Ziedoņa muzeju aicina bērnus piedalīties Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursā. Tajā jo īpaši tiek aicināti piedalīties Rīgas dažādu apkaimju un biedrību...

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...

Rīgas mežu logo

17.05.2024.

RTU arhitektūras studenti izstrādā idejas ilgtspējīgai RĪGAS MEŽU teritorijas attīstībai Mangaļsalā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA “Rīgas meži” aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai,...