RĪGAS MEŽU FONDS veicinās klimatneitralitāti, piesaistīs starptautisko finansējumu un sadarbosies ar nevalstiskajām organizācijām

2023.gada aprīlī SIA “Rīgas meži” ir nodibinājusi un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Tas izveidots, lai sekmētu noteiktu mērķu sasniegšanu klimatneitralitātes un vides aizsardzības jomās. Piemēram, palielināt CO2 piesaisti, veicināt ekosistēmu dabiskā stāvokļa atjaunošanu, piesaistīt finansējumu, atbalstīt zinātnes, pētniecības, izglītības un inovāciju projektus, uzlabot vides kvalitāti un mežu pieejamību rekreācijai, kā arī veicināt sabiedrības iesaisti ar vidi saistītu jautājumu aktualizēšanā.

“Rīgas mežiem”, kā pašvaldības kapitālsabiedrībai, ir ierobežotas iespējas iesaistīties dažādās vides aizsardzības un klimatneitralitātes mērķus sasniegšanu veicinošās aktivitātēs un projektos. Tie savukārt ir pieejami nevalstiskajām organizācijām, tajā skaitā nodibinājumiem.

“Rīgas mežu fonds” kā pirmo izaicinājumu ir noteicis sadarbību ar sabiedriskā labuma organizācijām vides aizsardzības jomā, īpašu akcentu liekot uz pasākumiem, kas nodrošinās papildus siltumnīcefekta izraisošu gāzu (SEG) emisiju piesaisti. Piemēram, jaunu mežaudžu stādīšana vietās, kur mežs nav bijis vismaz 20 gadus, tādējādi nodrošinot CO2 emisiju piesaisti un uzkrāšanu.

Tāpat plānots piedalīties starptautisko finanšu instrumentu atbalstītos projektos klimatneitralitātes un vides aizsardzības pasākumu īstenošanai, kuros dalība paredzēta nevalstiskajām organizācijām.  

Sabiedrībā aizvien populārākas kļūst brīvprātīgo talkas. Iedzīvotāju aktīva dalība savas apkārtējās vides sakopšanā veicina viņu piederības sajūtu attiecīgajai kopienai. Tāpat tas iepazīstina iedzīvotājus ar norisēm dabā un vidē, to saudzēšanas nepieciešamību, kā arī uzlabo apkārtējās vides apstākļus. Tādēļ fonds, izmantojot tā tiesības organizēt brīvprātīgo darbu, ir paredzējis rīkot talkas un līdzīgas iedzīvotāju iesaistes aktivitātes.

“Rīgas mežu fonda” dibināšanas un darbības mērķi ir saderīgi ar fonda dibinātājam – “Rīgas mežiem”, izvirzīto stratēģisko mērķi par ilgtspējīgu pašvaldības īpašumā esošo dabas teritoriju apsaimniekošanu.

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008. gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem (125 objekti), kā arī par 385 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.


Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”.


Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.


Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

 

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2022.gadā “Rīgas meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu, kā arī pirmo reizi sagatavoja Ilgtspējas pārskatu. 

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

[email protected]

www.rigasmezi.lv

Rīgas meži | Facebook

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir Rīgas mežu misija, vīzija un vērtības. Balsts fons un zaļi burti

18.04.2024.

Apstiprināta RĪGAS MEŽU pirmā Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Lai nodrošinātu atbildīgu un pēctecīgu uzņēmuma pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, lai jaunā kvalitātē rūpētos par rīdziniekiem, galvaspilsētas viesiem un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī, lai...

Attēlā ir informācija par Rīgas mežu 2023.gada finanšu rādītājiem

17.04.2024.

2023. gads uzņēmumā RĪGAS MEŽI – turpinājums stabilai un ilgtspējīgai izaugsmei

SIA “Rīgas meži” 2023. gadā sekmīgi izpildīja budžetu un sasniedza īpašnieka jeb Rīgas domes noteiktos finanšu mērķus, nodrošinot uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību – liecina 15....

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...