Rīgas mežos šopavasar – vairāk kā miljons jaunu kociņu

Rīgas pilsētai piegulošo zaļo joslu veido piepilsētas meži, no kuriem liela daļa ir pašvaldības un SIA “Rīgas meži” īpašums. To pamatfunkcija ir uzlabot pilsētvides kvalitāti, mazināt vides piesārņojumu, uzlabot mikroklimatu, kā arī nodrošināt rekreācijas iespējas iedzīvotājiem. Tomēr virsuzdevums paliek nemainīgs - “Rīgas meži” rūpējas par šīs zaļās joslas saglabāšanu un atjaunošanu. “Rīgas meži” šopavasar apņēmušies iestādīt 332,15 ha jauna meža, kopumā iestādot 1 010 607 jaunu kociņu.

Par spīti ārkārtas stāvoklim valstī, meža atjaunošanas darbi uzsākti ceturtdien, 2.aprīlī. Paredzēts, ka jauna meža stādīšana turpināsies līdz jūnija sākumam.

Meža atjaunošanas darbi ieplānoti visās mežniecībās. Atjaunojamo platību un stādāmo kociņu skaita ziņā līderos ir Gaujas mežniecība. Tur ieplānota meža atjaunošana 131,24 ha platībā, no kuriem 96,86 ha jauna meža tiks stādīti Juglas iecirknī, bet 34,38 ha Garkalnes iecirknī. Daugavas mežniecībā iestādīs jaunu mežu 84,83 ha platībā, bet Tīreļu mežniecībā šogad plānots atjaunot 74,07 ha meža, tai skaitā Olaines iecirknī plānots stādīt 45,52 ha, bet Tīreļu iecirknī –  28,55 ha meža. Vistālāk no Rīgas esošajā Katrīnas mežniecībā tiks stādīts jauns mežs 42,01 ha platībā. Meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas darbu ietvaros Rīgas mežniecībā tiks papildinātas iepriekšējo gadu jaunaudzes, iestādot 2000 priežu zaļās zonas ekoloģiskās un estētiskās vērtības uzlabošanai Rīgas pilsētā.

2020.gadā meža atjaunošanā tāpat kā līdz šim dominē priede. Visās mežniecībās, izņemot Katrīnas mežniecību, tā tiks stādīta visvairāk. Piemēram, Garkalnes iecirknī priedes īpatsvars meža atjaunošanā sasniedzis 100%. Katrīnas mežniecībā vairāk par priedi tiks stādīti egles stādi. Daugavas mežniecībā pēc ilga pārtraukuma tiks iestādīti ozoli.

Kopumā visās mežniecībās stādu skaits meža atjaunošanā 2020.gadā ir plānots šāds: priežu stādi -744 240 jeb 73,6%, tiem seko egle ar 161825 jeb 16%, bērzs – 68170 jeb 6,8%, melnalksnis - 35670 jeb 3,5% un 702 ozoli (0,1%).

Ņemot vērā divu iepriekšējo gadu sausās vasaras, šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta nesen atjaunoto mežu platību papildināšanai - jau esošajās jaunaudzēs papildus tiks stādīti 31 000 priežu, 21 000 egļu, 12 000 melnalkšņu un 5000 bērzu stādu, lielākoties sausajos mežos Gaujas un Daugavas mežniecībās.

“Rīgas meži” ar stādāmo materiālu nodrošina sevi paši, to izaudzējot kokaudzētavā “Norupe”, no sēklām, kas iegūtas blakus stādaudzētavai izveidotajās priežu, egļu, bērzu, melnalkšnu un ozolu sēklu plantācijās. Ik gadu tiek izaudzēts līdz 2,5 miljoniem stādu, kurus realizē arī tirgū, galvenokārt, privātajiem mežu īpašniekiem Rīgas reģionā, tādējādi rūpējoties ne vien par savu mežu, bet visa Rīgas reģiona kvalitatīvu un ilgtspējīgu meža atjaunošanu ar augstākās kvalitātes stādiem.

Citi raksti

Skatīt visus

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...

Rīgas mežu logo

17.05.2024.

RTU arhitektūras studenti izstrādā idejas ilgtspējīgai RĪGAS MEŽU teritorijas attīstībai Mangaļsalā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA “Rīgas meži” aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai,...

16.05.2024.

RĪGAS MEŽI uzsāk meža kopšanu Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem

2024. gada maija otrajā pusē SIA “Rīgas meži” sāks ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un meža kopšanu meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem (starp Tumšupi...