Rīgas mežos plānots samazināt ciršanas apjomu un uzlabot vides izglītību

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 14. septembrī, atbalstīja vairākus būtiskus jautājumus, kas saistīti ar galvaspilsētai piederošo mežu apsaimniekošanu. Proti, par zonējuma maiņu pašvaldības uzņēmuma “Rīgas meži” pārvaldītajās teritorijās, kas paredz mazināt kailciršu platības galvaspilsētas tuvumā; tāpat tika atbalstīta vides izglītības programmas “Zaļā klase” koncepcija; un pieņemts lēmums par vairāku jaunu teritoriju nodošanu uzņēmuma apsaimniekošanā.

“Plašie meži ap Rīgu pēdējos 20 gados arvien vairāk izroboti ar kailcirtēm, apdraudot retas dabas vērtības un atpūtas iespējas. Pašvaldībai piederošam uzņēmumam pirmajā vietā būtu jāliek sabiedrības intereses un ilgtspēja. Tādēļ piedāvājam būtiski samazināt mežu izciršanu, lai tajos nepazustu sēņošanas, pastaigu un cita veida atpūtas iespējas. Manuprāt, meži ap Rīgu, kuru tuvumā dzīvo teju miljons cilvēku, jāapsaimnieko citādi nekā nomaļi meži bez aizsargājamām dabas vērtībām,” uzsver komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.

Izmaiņas Meža apsaimniekošanas plānā

Komiteja akceptēja SIA “Rīgas meži” izstrādātos grozījumus Meža apsaimniekošanas plānā 2017.-2026.gadam. Tie paredz, ka jau no nākamā gada tiek būtiski samazināti koksnes ieguves apjomi Rīgas un Pierīgas mežos. Grozījumi ir veikti nolūkā paaugstināt dabas un rekreācijas vērtību aizsardzību, saglabāšanu un attīstību pašvaldībai piederošajos un uzņēmuma “Rīgas meži” apsaimniekotajos mežos. 

Lai izstrādātu grozījumus, esošajā Meža apsaimniekošanas plānā ir identificētas meža teritorijas ar dabas un rekreācijas vērtību koncentrāciju, kur mežizstrāde netiks veikta. Šajā procesā ir noteiktas bioloģiski vērtīgās mežaudzes un mežaudzes ar rekreācijas vērtībām, kurās jāveic padziļināta izpēte ar nolūku noteikt, vai tajās ir daļēji vai pilnībā jāierobežo saimnieciskā darbība. Visbeidzot ir definēti nogabali, kur koksnes ieguve notiks kā plānots. Rezultātā ir aprēķināta šāda zonējuma ietekme uz tuvāko saimniecisko gadu ciršanas plāniem un uzņēmuma ieņēmumiem no koksnes produktiem.

Pilnībā  atsakoties no mežizstrādes saudzējamajās teritorijās un daļēji samazinot koksnes ieguvi teritorijās, kurās tas veicams ar ierobežojumiem, tiks samazināts koksnes ieguves apjoms. Tai skaitā, 2022. gadā tiek paredzēts koksnes ieguves apjoma samazinājums par 35 000 m3, kas ir 20 % no aktuālajā redakcijā paredzētā apjoma, bet 2023. gadā tiek paredzēts koksnes ieguves apjoma samazinājums par 46 000 m3, kas ir 27 % no esošajā redakcijā noteiktā apjoma.

Līdz ar to var prognozēt, ka uzņēmuma “Rīgas meži” ieņēmumi 2022.gadā samazināsies par 2,1 miljonu eiro, bet 2023. gadā par 2,8 miljoniem eiro. Vienlaikus jāņem vērā arī tas, ka  samazināsies uzņēmuma izdevumi, kas saistīti ar meža darbiem. 

“Zaļā klase”

Tāpat komitejā tika izskatīta un atbalstīta “Rīgas mežu” izstrādātā koncepcija vides izglītības programmai “Zaļā klase”. Tās mērķis ir regulāri ilgtermiņā sniegt sabiedrībai zināšanas par mežu ekosistēmu, to ekonomisko un sociālo nozīmi, kā arī ilgtspējīgu un viedu ne vien mežu, bet arī Rīgas dārzu un parku apsaimniekošanu.

Koncepcijas būtība ir padarīt šo programmu pieejamu plašai sabiedrības daļai – izglītības iestādēm, ģimenēm ar bērniem, nevalstiskajām organizācijām, profesionālajām auditorijām u.c. Tādēļ  programma “Zaļā klase” no punkta Ogres apkārtnē tiks izplatīta plašās ”Rīgas mežu” apsaimniekotajās teritorijās. Proti, mežos, dārzos un parkos tiks veidoti informatīvi izglītojoši projekti, kuru mērķis ir izzināt, saudzēt un attīstīt Rīgas un Pierīgas zaļo ekosistēmu.  

Šo projektu attīstība ir jau sākusies: uzsākoties jaunajam mācību gadam, ir pieaugusi interese par “Zaļā klases” piedāvātajām izglītības programmām (septembrī to apmeklējuši vai plāno apmeklēt vismaz 200 skolēni un pedagogi). Savukārt dārzos un parkos ir pieejami audiogidi, kas sniedz plašu informāciju par konkrētā parka vēsturi, tajos esošajiem īpašiem kokiem, stādījumiem un objektiem. Tāpat Pierīgas mežos ir sākta Latvijā pirmo enduro moto taku attīstība, kas nevis aizliedz, bet gan dod iespēju vietās ar zemāku rekreatīvo vērtību un degradētās teritorijas braukt ar motociklu. 

Nākamajā gadā sadarbībā ar Pierīgas apkaimēm, pašvaldībā un programmas “Zaļā klase” partneriem tiks veidotas rekreācijas takas, kuras plānots popularizēt ar dažādu konkursu un tematisko pastaigu vai velo braucienu palīdzību.

Atbilstoši Rīgas domes revīzijas audita rekomendācijām, ir definēti virkne maksas pakalpojumi. Piemēram, ilgtermiņā “Zaļās klases” kompleksu un tā teritoriju varēs iznomāt korporatīvo pasākumu organizēšanai. Tāpat tiks piedāvātas “Rīgas mežu” speciālistu vadītās tematiskās, informatīvās ekskursijas un nodarbības: “Izzini mežu!”, “Izaudzē koku!”, “Cīnies pret invazīvajām sugām!” u.c. Svarīgi, ka maksas pakalpojumiem tiks piemērotas atlaides “Rīgas mežu” teritorijā esošajām izglītības iestādēm, kā arī daudzbērnu ģimenēm, invalīdiem u.c.

Vides izglītības programmas “Zaļā klase” ilgtermiņa mērķis ir veicināt, lai katrs otrais Rīgas un Pierīgas iedzīvotājs vismaz reizi gadā tieši vai netieši iesaistās kādā no programmas piedāvātajiem pasākumiem vai aktivitātēm.

Jau vēstīts, ka Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes veiktajā “Rīgas mežu” saimnieciskās darbības revīzijā par 2020. gadu “Zaļā klasē” tika atklāta nesaimnieciska rīcība ar uzņēmuma finanšu līdzekļiem un resursiem, kā arī nebija izstrādāts vides izglītības plāns, maksas pakalpojumu cenrādis. Īstenojot jauno programmas koncepciju, šīs nepilnības plānots novērst.

Jaunas apsaimniekojamās teritorijas

Komiteja arī akceptēja izmaiņas pašvaldības deleģēšanas līgumā SIA “Rīgas meži”, ar kurām iecerēts uzņēmumam nodot apsaimniekošanā vairākas zaļās teritorijas – AB dambi, Lucavsalu, Juglas promenādi un Ķengaraga promenādi. Paredzams, ka ar šīm izmaiņām tiks uzlabota šo teritoriju pievilcība apmeklētājiem, pārņemot labo praksi no pilsētas parkiem un skvēriem.

Patlaban saskaņā ar deleģēšanas līgumu “Rīgas meži” apsaimnieko 312 ha pilsētas zaļo teritoriju, kuras plānots paplašināt par 87 ha jeb 28%. Tas arī nozīmē, ka pie 116 apsaimniekotajiem objektiem tiks pievienotas 13 strūklakas, astoņi ūdens krāni un 11 parku tiltiņu uzkopšana. Līdz ar to nepieciešamās pašvaldības dotācijas apjoms uzņēmumam nākamgad būtu 3,5 miljoni eiro. (2021. gada dotācijas apjoms ir 1,425 miljoni eiro, kas ir par 40% mazāks nekā 2019. gadā, kad uzņēmums par pakalpojuma sniegšanu saņēma 2,376 miljonus eiro).

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

Citi raksti

Skatīt visus

Sarunu festivāla LAMPA plakāts

18.06.2024.

RĪGAS MEŽI sarunu festivālā LAMPA aicina uz diskusiju “Vai var pārdot svaigu gaisu?”

“Koksne mežā nav vienīgā vērtība! Atbildīgs meža apsaimniekotājs plāno un uztur arī citas dabas vērtības, no kurām ir vai nākotnē būs iespējams nopelnīt,” tā apgalvo SIA “Rīgas meži” valdes...

Bērna zīmējums

17.06.2024.

RĪGAS MEŽI sadarbībā ar Ziedoņa muzeju izsludina Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursu

SIA “Rīgas meži” sadarbībā ar Ziedoņa muzeju aicina bērnus piedalīties Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursā. Tajā jo īpaši tiek aicināti piedalīties Rīgas dažādu apkaimju un biedrību...

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...