RĪGAS MEŽI veiks meža kopšanas darbus Ādažu un Garkalnes pagastos

SIA “Rīgas meži” augusta vidū plāno uzsākt meža kopšanas darbus Ādažu un Garkalnes pagastos – “Rīgas mežu” Gaujas mežniecībā – Ādažu pagastā, starp Tallinas šoseju un Zušu purvu (Baltezera kokaudzētavas apkārtnē, Bukultu apgaita); Garkalnes pagastā, starp Ataru ezeru un Lielo Jūgezeru; kā arī starp Lielo Jūgezeru un Līņezeru (Bukultu un Kalngales apgaitas).


Meža kopšanas darbi notiks atbilstoši normatīvajiem aktiem un uzņēmuma “Meža apsaimniekošanas plānam” (MAP), kurā lielāka nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgajām, kā arī  dabas un rekreācijas teritorijām. 

Tāpat meža kopšana notiks atbilstoši šim masīvam izveidotajam ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam. Veicot darbus tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti. 

Meži Ādažu un Garkalnes apkārtnē ir īpaši ar to, ka te ir salīdzinoši daudz bioloģiski vērīgu meža nogabalu, kuros  meža kopšana netiks veikta. Šo vietu iecienījuši dabas baudītāji gan aktīvai un mierīgai atpūtai, gan ogošanai un sēņošanai. Te ir īpaši vērtīgie vecie, lielo dimensiju koki, kā arī dobumainie un ekoloģiskie koki, kuriem kopšanas darbu laikā tiks pievērsta īpaša uzmanība, t.sk. ap tiem tiks veidota saudzējoša “telpa”. 

Pirms meža kopšanas darbiem tieši šai teritorijai izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās teritorijas, to buferjoslas, ainaviski vērtīgās teritorijas, mežsaimniecības teritorijas un Ataru poligons. Ainavu dizaina plāna zonējumā izcelti ainavu elementi, ņemtas vērā meža vērtības, pieguļošās buferjoslas, rekreācijas iespējas u.c. 

Jāpiebilst, ka 2022./2023.gadā daļā mežaudzes Baltezera kokaudzētavas apkārtnē – jeb Bukultu apgaitas 103., 119., 120., 121., 122., 134., 135. un 136. kvartālu atsevišķos nogabalos meža kopšana jau veikta. Darbu rezultātā iztīrīts pamežs, radīta patīkama mežaudzes ainava u.c., savukārt izveidotajos atvērumos un nelielajās atjaunošanas cirtēs dabiski sākušas ieaug mazās priedītes. Tādēļ šajā mežizstrādes ciklā attiecīgo kvartālu nogabalos darbi nenotiks, bet tie tiks veikti citās Bukultu apgaitas vietās. Šāda pieeja nodrošina pakāpenisku un vienlaikus arī kompleksu meža kopšanu, kas veicina sistēmisku, paredzamu un galvenokārt, dabisku meža atjaunošanos.  

Pirms mežizstrādes uzsākšanas “Rīgas meži” iepazīstina sabiedrību ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu. 

Atbilstoši mežaudzes kopšanas mērķiem, te paredzēti trīs ciršu veidi:

Mežaudzes funkcionālais zonējums:

Šajā teritorijā mežistrādes darbi būs saudzīgi. Lai veicinātu labāku priedes dabisku atjaunošanos un nodrošinātu dabisku meža audzes nomaiņu ilgtermiņā, te izlases cirtēs tiks veidotas neregulāras un regulāras formas atvērumi. 


Savukārt kopšanas cirtes plānotas, lai nodrošinātu optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem – vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem noturīga mežaudze (vējgāzes, snieglauzes, kaitēkļi). 


Šajā teritorijā, vietās, kur pēc ainavu ekoloģiskā plāna ir mazāka rekreācijas noslodze, plānotas arī nelielas atjaunošanas cirtes.Šajā teritorijā, ievērojot uzņēmuma saskaņojumus, notiek bruņoto spēku mācības. Arī turpmāk šeit plānots periodiski atļaut militāro spēku aktivitātes. Savukārt nākotnē, konsultējoties ar sabiedrību, Ataru poligona teritoriju varētu attīstīt kā vietu, kur notiek dažādas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes. 


Darbu laikā lūgums ievērot drošības prasības, pārvietošanās ierobežojumus un netuvoties teritorijai, kur strādā tehnika!

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO2” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”. 

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās. 

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. 

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”. 

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā. 

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

[email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/EkVidO2/

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/

 

 

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir Rīgas mežu misija, vīzija un vērtības. Balsts fons un zaļi burti

18.04.2024.

Apstiprināta RĪGAS MEŽU pirmā Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Lai nodrošinātu atbildīgu un pēctecīgu uzņēmuma pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, lai jaunā kvalitātē rūpētos par rīdziniekiem, galvaspilsētas viesiem un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī, lai...

Attēlā ir informācija par Rīgas mežu 2023.gada finanšu rādītājiem

17.04.2024.

2023. gads uzņēmumā RĪGAS MEŽI – turpinājums stabilai un ilgtspējīgai izaugsmei

SIA “Rīgas meži” 2023. gadā sekmīgi izpildīja budžetu un sasniedza īpašnieka jeb Rīgas domes noteiktos finanšu mērķus, nodrošinot uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību – liecina 15....

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...