“Rīgas Meži” uzsāks veidot ainaviski vērtīgas teritorijas Gaujas mežniecībā, pie Priedkalnes ciema

Šajā pavasarī “Rīgas Meži” uzsāks veidot ainaviski vērtīgas jeb rekreācijas teritorijas pie Priedkalnes ciema (Ropažu novads, Gaujas mežniecība, Krievupes apgaita). Teritoriju veidošana notiks mežistrādes darbu ietvaros atbilstoši Rīgas pašvaldības apstiprinātajam “Meža apsaimniekošanas plānam”, kā arī meža ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam.


Pirms mežistrādes darbiem, tieši šai teritorijai izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums, kas ietver ainaviski vērtīgās jeb rekreācijas teritorijas. Šajā zonējumā izcelti ainavu elementi, kā arī ņemtas vērā meža vērtības un rekreācijas iespējas.

Veicot darbus, tiks pilnībā ievēroti atbildīgi un ilgtspējīgi meža kopšanas principi, ko nosaka “Rīgas Mežiem” piešķirtie starptautiskie FSC (Forest Stewardship Council) sertifikāti.

Pirms mežizstrādes “Rīgas Meži” iepazīstina sabiedrību ar mežaudzes funkcionālo zonējumu un ar plānotajiem darbiem.

Šajā apgaitā mežaudzes funkcionālajā zonējumā ir ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija. Tās mērķis ir uzlabot atpūtas iespējas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt meža masīvam raksturīgās priedes, kā galvenā koka saglabāšanu un attīstību. Šajās vietās tiks saudzētas vecākās priedes un radīti labvēlīgāki apstākļi jaunajām priedēm, kā arī tiks saglabāti koki ar putnu ligzdām un dobumiem. Tāpat šīs teritorijas ir nozīmīgas no cita meža nekoksnes vērtības viedokļa, jo tās ir iedzīvotāju iecienītas sēņošanas, ogošanas un brīvā laika pavadīšanas vietas.

Veicot saudzīgākus mežistrādes darbus, pamežā tiks saglabāti kadiķi, mežābeles, paaugas ozoli, egles, priedes un otrā stāva egles. Savukārt vietās, kur tiks veikti citi mežistrādes darbi, paredzēts izcirst priežu mežam neraksturīgos un traucējošos (invazīvos) krūmus un kokus – kļavu, bērzu un vārpaino korinti.

Ainaviskās teritorijas tiks veidotas, lai mazinātu koku konkurenci un palielinātu audzes noturību pret vēju un sniegu. Tāpat tiks izmantoti galvenās izlases cirtes un kopšanas cirtes paņēmieni, bet netiks veidotas atjaunošanas cirtes.  

Ņemot vērā, ka netālu no šīs apgaitas ir apdzīvota vieta, tiks izveidotas trokšņu slāpējošās joslas: regulāras formas josla (40 m plata) gar Rīgas apvedceļu un neregulāras formas joslas meža nogabalos. 

Lai uzņēmuma mežos saglabātu un attīstītu dabas vērtības, nodrošinātu meža pēctecīgu atjaunošanu, pilnveidotu atpūtas iespējas u.c., uzņēmums izmanto jaunu pieeju – katrai teritorijai veido meža ainavu plānus. Un atbilstoši tiem notiek mežistrādes darbi. Pašlaik izstrādāti meža ainavu dizaina plāni vairākām Gaujas un citu mežniecību apgaitām. Ar tiem uzņēmums pakāpeniski iepazīstina sabiedrību.

Attēls: mežaudzes funkcionālais zonējums un plānotie meža kopšanas darbi

 

Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā. 

“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”; “Rīgas Mežu” pārziņā ir arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. 

Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 399 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (125 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. 

2021.gada septembrī “Rīgas Mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.


Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67415712

E-pasts: [email protected]

www.rigasmezi.lv  

Citi raksti

Skatīt visus

09.07.2024.

"RĪGAS MEŽI" uzsāk mežizstrādi Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, meža masīvā starp Skuķīšiem un Sauleskalnu

2024. gada jūlijā SIA “Rīgas meži” sāk ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un mežizstrādi meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, meža masīvā starp Skuķīšiem un...

Vairāki cilvēki stāv mežā pie karoga
Galerija

02.07.2024.

“RĪGAS MEŽI” aicina iedzīvotājus paust viedokli par plānoto mežizstrādi Mežāru mežā pie Imantas

SIA “Rīgas meži” aicina apkaimju biedrības un iedzīvotājus paust argumentētus viedokļus un priekšlikumus par plānoto mežizstrādi Mežāru mežā pie Imantas  (teritorijā starp Kurzemes prospektu,...

Galerija

25.06.2024.

“RĪGAS MEŽI” iepazīstinās apkaimju biedrības un iedzīvotājus ar plānoto mežizstrādi Mežāru mežā

Pirmdien, 1.jūlijā plkst. 17.00, SIA “Rīgas meži” iepazīstinās ar šogad plānoto mežizstrādi uzņēmuma apsaimniekotajā Mežāru mežā (teritorijā starp Kurzemes prospektu, elektrolīniju un Kleistu...