“Rīgas Meži” uzsāk meža kopšanu Ropažu novada Stopiņu pagastā

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu meža ekoloģisko, sociālo un ekonomisko vērtību saglabāšanu, uzturēšanu un attīstību, SIA “Rīgas Meži” uzsāk meža kopšanas – mežizstrādes darbus, Ropažu novada Stopiņu pagastā starp Ulbrokas, Dzidriņu un Vālodzes ciemiem.

Darbi uzņēmuma Gaujas mežniecībā tiek veikti atbilstoši “Meža apsaimniekošanas plānam” un Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma funkcionālajam zonējumam. Darbu laikā tiks veikta pameža izzāģēšana, savukārt koki tiks cirsti kopšanas un izlašu ciršu veidā (skatīt 1.attēlu “Meža izstrādes darbu teritorija”):

 Ainaviski vērtīgajos nogabalos mežistrāde tiks veikta ar zemāku intensitāti;

– Kopšanas darbi netiks veikti 40 metru platā ceļa trokšņu slapējošajā zonā gar reģionālo autoceļu P4 (Rīga – Ērgļi). Šajā teritorijā tiks izzāģēti tikai bīstamie koki;

– Kopšanas cirsmās tiks cirsti augšanā atpalikušie, slimību skartie un bojātie koki, atstājot vienmērīgā izvietojumā mērķa kokus. Darbi nodrošinās optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem, nodrošinot tiem vairāk gaismu un telpu, lai attīstītos tāda mežaudze, kas ir stiprāka un noturīgāka pret ārējiem vides un bioloģiskajiem faktoriem;

– Vienlaikus ar mežizstrādi tiks uzlabota vides rekreatīvā vērtība: pamežā izzāģēti priežu mežam neraksturīgie koki un krūmi, bet saglabāti  kadiķi un atsevišķi ainaviski elementi, piemēram, ozoli un kļavas. Tāpat tiks nodrošināta zemsedzes bioloģiskās daudzveidības attīstība;

– Izlases cirtes tiks veiktas vietās, kur mežaudzēm ir atbilstošs vecums. Koku ciršana tiks veikta atbilstoši meža nogabala izmantošanas mērķim, kas konkrēti nosaka izzāģējamo koku veidu un apjomu;

– Zari un citi ciršanas atlikumi darba gaitā un pēc darbu pabeigšanas tiks izvesti no meža.

Mežistrādes darbu apjoms un laiks:

– Kopējā mežizstrādes platība: 88 hektāri;

– Darbu uzsākšana: 2021.gada septembrī;

– Darbus plānots pabeigt: 2022.gada septembrī.

Mežizstrādes darbu plānotā secība:

– Meža ceļu sagatavošana, atbilstoši mežizstrādes transporta vajadzībām;

– Pameža zāģēšana;

– Koku ciršana un kokmateriālu izvešana;

– Zaru un citu ciršanas atlieku izvešana;

– Meža ceļu infrastruktūras sakārtošana.

Minētie darbi var notikt vienlaikus vai arī nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ uz laiku apturēti.

Ierobežojumi mežistrādes darbu laikā:

Informācija par ierobežojumiem mežistrādes darbu laikā tiks izvietota četrās vietās  attiecīgajā teritorijā iebraucamo ceļu malās. Drošības apsvērumu dēļ šajā teritorijā noteiktos laikos un vietās būs spēkā sekojoši ierobežojumi: 

– Aizliegta jebkādu mehanizēta transporta līdzekļu kustība, t.sk. arī visos meža ceļos un dabiskajās brauktuvēs;

Konkrētās vietās, kur noteiktā laikā notiek darbi, aizliegta gājēju un riteņbraucēju kustība.

Minētie ierobežojumi neattieksies uz SIA “Rīgas Meži” darbiniekiem, kā arī uz mežizstrādes un kokmateriālu transportēšanas veikšanai piesaistītajiem uzņēmējiem.

Par darbiem atbildīgie:

– Mežsaimnieciskā uzraudzība: Gaujas mežniecības mežzinis Andris Upenieks;

– Mežistrādes uzraudzība: Mežizstrādes nodaļas vadītājs Intars Āboliņš.

1.attēls “Meža izstrādes darbu teritorija”:Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā.

 

“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmuma pārziņā ir kultūras un atpūtas parks “Mežaparks” un tas attīsta vides izglītības programmu “Zaļā klase”.

 

Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

 

Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 306 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (116 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

 

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus.


Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 29215857

E-pasts: [email protected]

www.rigasmezi.lv

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir informācija par Rīgas mežu 2023.gada finanšu rādītājiem

17.04.2024.

2023. gads uzņēmumā RĪGAS MEŽI – turpinājums stabilai un ilgtspējīgai izaugsmei

SIA “Rīgas meži” 2023. gadā sekmīgi izpildīja budžetu un sasniedza īpašnieka jeb Rīgas domes noteiktos finanšu mērķus, nodrošinot uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību – liecina 15....

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai. Okera krāsas fons, labajā malā liels zvirbulis, kreisajā malā koku zari
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā piektdienā – Kronvalda parkā

Piektdien, 2024.gada 5.aprīlī plkst. 16.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Kronvalda parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” sestā Pavasara putnu...