“Rīgas Meži” uzsāk meža darbus pie Kalnājiem, Ogres novadā

“Rīgas Meži” 2022.gada pavasarī uzsāk mežizstrādes darbus pie Kalnājiem, Ogres novadā (“Rīgas Mežu” Daugavas mežniecība, Kalnāju un Selēku apgaitas). Darbi notiek atbilstoši Rīgas pašvaldības apstiprinātajam “Meža apsaimniekošanas plānam”, kā arī meža ainavu ekoloģiskajam plānam un izstrādātajam teritorijas dizaina plānam.

Pirms mežistrādes tieši šai teritorijai izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums – noteiktas bioloģiski vērtīgās, ainaviski vērtīgās jeb rekreācijas un mežsaimniecības teritorijas. Šajā zonējumā izcelti ainavu elementi, kā arī ņemtas vērā meža vērtības un rekreācijas iespējas. Darbu laikā pilnībā tiks ievēroti atbildīgi un ilgtspējīgi meža kopšanas principi, ko nosaka “Rīgas Mežiem” piešķirtie starptautiskie FSC (Forest Stewardship Council) sertifikāti. 

“Rīgas Meži” iepazīstina ar mežaudžu funkcionālo zonējumu, tā mērķiem un plānotajiem darbiem:

Bioloģiski vērtīgā teritorija. Šajā teritorijā iekļauti dabiskie meža biotopi un Valsts meža dienesta noteiktās bioloģiski vērtīgās mežaudzes. Tādēļ šeit mērķi ir saglabāt un aizsargāt mežu ar bioloģiski vērtīgajām sugām, kā arī dabiskos biotopus.

Saskaņā ar biotopu ekspertu atzinumu un “Meža apsaimniekošanas plānu”, teritorijā ir saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi. Tādēļ koki tiks cirsti tikai gadījumos, ja tas būs nepieciešams infrastruktūras uzturēšanai (iepriekš saskaņojot ar dabas aizsardzības speciālistu).

Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija. Mērķi ir saglabāt aizsargjoslas ap bioloģiski vērtīgo teritoriju nogabaliem, veicot darbus bez vienlaidus atjaunošanas cirtēm. Te tiks saudzētas vecākās priedes, retinātas mežaudzes un radīti labvēlīgāki apstākļi jaunajām priedēm, eglēm un bērziem, kā arī tiks saglabāti koki ar putnu ligzdām un dobumiem. Šīs teritorijas ir nozīmīgas arī no cita meža nekoksnes vērtības viedokļa, jo tās ir iedzīvotāju iecienītas sēņošanas un ogošanas vietas.

Veicot saudzīgākus darbus, pamežā tiks saglabāti kadiķi un paaugu priedītes. Lai mazinātu konkurenci vecākajām un bioloģiski vērtīgajām priedēm,  kuru galotnēm un stumbriem nepieciešama gaisma un telpa, plānots izzāģēt valdaudzes un otrā stāva priedes. Egļu kopšanas cirtēs tiks saglabāti bērzi un melnalkšņi, lai mežaudze būtu noturīgāka pret ārējiem vides apstākļiem (vējgāzes, snieglauzes, kukaiņu bojājumi, t.sk. astoņzobu mizgrauzis).  

Mežsaimniecības teritorija. Mērķi ir priedes, egles un bērza kā galvenās koku sugas kopšana un atjaunošana, kā arī ilgtspējīgas meža ainavas veidošana. Šajās teritorijās mežsaimnieciskie darbi plānoti mazākā intensitātē, vienlaidus atjaunošanas cirtē tiks saglabāti vismaz 10 ekoloģiskie koki uz hektāru, tos koncentrējot vienā vai vairākās grupās, kā arī tiks saglabāti atsevišķi lielāko dimensiju ekoloģiskie koki, to grupas. Tās palīdzēs saglabāt mežam raksturīgās vērtības: kokogļu uzkalniņus, mitras ieplakas, koku grupas ap putnu ligzdām un dobumainiem kokiem, kā arī, lai meža ainava būtu vizuāli pievilcīga.

Papildus ekoloģiskajiem kokiem tiks saglabāta arī veselīga priežu, egļu paauga un kadiķi, kā arī vecākās un īpaši vērtīgākās priedes, dobumaini koki. Darbu laikā spēcīgākajām priedēm un eglēm tiks radīti optimāli augšanas apstākļi, nodrošinot vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides faktoriem noturīgāka mežaudze.

Kopšanas darbi notiek arī ainaviski vērtīgās teritorijas nogabalos gar autoceļu no Ogres līdz Tīnūžiem un no Ogres uz Kalnājiem. Savukārt atjaunošanas cirtēs būs vairākas ekoloģisko koku grupas, kas pēc mežistrādes darbiem sniegs cilvēkiem vizuāli pievilcīgāku ainavu.

Mežaudžu funkcionālais zonējums Kalnāju un Selēku apgaitās: 


Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā. 

“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”; “Rīgas Mežu” pārziņā ir arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. 

Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 399 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (125 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. 

2021.gada septembrī “Rīgas Mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.


Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 29215857

E-pasts: [email protected]

www.rigasmezi.lv  

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai. Okera krāsas fons, labajā malā liels zvirbulis, kreisajā malā koku zari
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā piektdienā – Kronvalda parkā

Piektdien, 2024.gada 5.aprīlī plkst. 16.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Kronvalda parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” sestā Pavasara putnu...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai Esplanādē. Zaļš fons un labajā malā liels zvirbulis
Galerija

03.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā ceturtdienā, “Ēnu dienas” ietvaros, talka notiks Esplanādē

Ceturtdien, 2024.gada 4.aprīlī plkst. 10.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Esplanādes parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” piektā Pavasara putnu...