“Rīgas meži” šodien uzsāk visu Lielo kapu teritorijas kopšanu

No pirmdienas, 24.aprīļa, Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” Rīdzenes iecirkņa teritorijas apsaimniekošanas speciālisti un dārznieki uzsākuši visu Lielo kapu teritorijas 25,43 hektāru platībā un Jēkaba kapu 3,08 ha platībā kopšanu.

Saskaņā ar Rīgas domes  lēmumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai un iegādi Rīgas pašvaldības īpašumā, kā arī piektdien,21.aprīlī, parakstīto pieņemšanas - nodošanas aktu, Lielo kapu un Jēkaba kapu teritorijas valdītājs ir RD Īpašuma departaments, par tur esošu vēsturisko vērtību uzturēšanu, saglabāšanu un restaurāciju turpmāk ir atbildīga “Rīgas pieminekļu aģentūra”, bet teritorijas apsaimniekošanu nodrošina SIA “Rīgas meži”.

“Rīgas meži” jau līdz šim nodrošināja LELB īpašumam piegulošās teritorijas gar Klijānu ielu apsaimniekošanu. Pretēji iepriekš atsevišķu privātpersonu izplatītajai maldinošajai informācija, uzņēmuma speciālisti šo teritoriju kopa ar lielu atbildību un teicamā kvalitātē.


Fotogalerija: “Rīgas meži” līdz šim skaisti sakoptā Lielo kapu teritorijas daļa


Lielo kapu teritorijā ir sākusies  zilsniedzītes ziedēšana, kas ir minētās teritorijas zemsedzes augs. SIA “Rīgas meži “ apsaimniekojamā teritorijā ir savlaicīgi nogrābtas lapas, likvidētas zaru kaudzes, tādējādi ļaujot zilsniedzītēm ziedēt un priecēt Rīgas iedzīvotājus ar sakoptu vidi!

SIA “Rīgas meži” šodien uzsāka arī pārējās, līdz šim aizlaistās kapu teritorijas apsaimniekošanu, uzsākot veidot tik pat kvalitatīvi sakoptu un sakārtotu vidi, kāda vērojama visos “Rīgas mežu” apsaimniekotajos 113 parkos, dārzos, skvēros un alejās.

SIA “Rīgas meži” arī vērš uzmanību uz to, ka privātpersonu neorganizēta darbošanās Lielajos kapos ir nekavējoties jāpārtrauc, jo tā var radīt neatgriezeniskas sekas, t.sk. dažu kultūrvēsturisko detaļu un elementu sabojāšanu, pazaudēšanu vai likvidēšanu , bet patvaļīgā darbošanās kapličās var būt pat bīstama dzīvībai un veselībai. Tāpat nav pieļaujama zemsedzes neprasmīga apstrāde, bojājot to lapu grābšanas, lielas staigāšanas un bradāšanas pa zemsedzi dēļ, jo  jānodrošina Lielo kapu ne tikai kā vēsturiska objekta, bet arī dabas objekta saglabāšana ilgtermiņā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, visas aktivitātes Rīgas pašvaldības īpašumā saskaņojamas ar zemes valdītāju RD Īpašuma departamentu, “Rīgas pieminekļu aģentūru” un SIA ”Rīgas meži”, kā arī koordinējamas ar VKPAI speciālistiem.

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir Rīgas mežu misija, vīzija un vērtības. Balsts fons un zaļi burti

18.04.2024.

Apstiprināta RĪGAS MEŽU pirmā Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Lai nodrošinātu atbildīgu un pēctecīgu uzņēmuma pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, lai jaunā kvalitātē rūpētos par rīdziniekiem, galvaspilsētas viesiem un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī, lai...

Attēlā ir informācija par Rīgas mežu 2023.gada finanšu rādītājiem

17.04.2024.

2023. gads uzņēmumā RĪGAS MEŽI – turpinājums stabilai un ilgtspējīgai izaugsmei

SIA “Rīgas meži” 2023. gadā sekmīgi izpildīja budžetu un sasniedza īpašnieka jeb Rīgas domes noteiktos finanšu mērķus, nodrošinot uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību – liecina 15....

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...