RĪGAS MEŽI sistēmiski turpina sakārtot īpašumus un teritorijas. Pašlaik aktuālas ir trīs lietas – staltbrieži un divi īpašumi Rīgā

SIA “Rīgas meži” sistemātiski un pēc noteikta plāna strādā pie gadiem nesakārtotiem īpašumu un teritoriju jautājumiem. Lai tos kompleksi risinātu, pērn notika arī uzņēmuma iniciētas tikšanās un padziļināta sadarbība ar pašvaldībām, kurās atrodas “Rīgas mežu” īpašumi. Tā rezultātā jau sakārtoti jautājumi par vairāk nekā 120 īpašuma vienībām. Šī brīža aktualitātes – staltbrieži un divi īpašumi Rīgā.

Uzņēmums mērķtiecīgi turpina darbu ar teritoriju lietotājiem un iznomātājiem. “Rīgas mežu” pārziņā ir ap 62 tūkst. ha mežu, parku u.c. teritoriju, tostarp vairāk nekā 320 dažādi objekti.


Pašlaik “Rīgas meži”, ievērojot normatīvajos aktos noteikto un sekojot labas pārvaldības principiem, aktīvi meklē atbilstošākos risinājumus trijiem, gadiem nerisinātiem un ar uzņēmuma darbību saistītiem jautājumiem – staltbriežu ganāmpulks vides izglītības centrā Tīnūžos, nekustamais īpašums Biķernieku ielā 70 un nekustamais īpašums Mangaļsalā (abi atrodas Rīgā). 


Vienlaikus uzņēmums aicina sabiedrību iesaistīties, lai kopīgi nodrošinātu gan pašvaldības, gan iedzīvotāju interešu ievērošanu, kā arī rastu piemērotākos veidus objektu attīstībai.

1. Staltbriežu ganāmpulks vides izglītības centra “EkVidO2” teritorijā, Tīnūžu pagastā, Ogres pievārtē. Šajā jautājumā “Rīgas meži” turpina stingri balstīties gan uz publiskas kapitālsabiedrības darbības mērķiem, gan uz Dzīvnieku aizsardzības likumu, kurā noteiktas arī dzīvnieku labturības prasības.  

Staltbriežu populācijas selekcija un ganāmpulka uzturēšana neatbilst “Rīgas mežu” darbības mērķiem. Turklāt pirms teju 20 gadiem izvirzītais briežu dārza izveides mērķis nav sasniegts, jo ganāmpulks nav papildināts ar jaunu genofondu, kā rezultātā izveidojusies dzīvnieku tuvradniecība, degradēts ģenētiskais materiāls.  

Savukārt vides izglītības centrs ir paredzēts izglītībai, un tā teritoriju svarīgi padarīt pēc iespējas pieejamāku sabiedrībai (pašlaik tā ir apjozta ar žogu, lai pasargātu briežus no nokļūšanas savvaļā, kas būtu bezatbildīgi un neētiski pret slēgtā teritorijā gadiem turētiem dzīvniekiem).  

“Rīgas meži” turpina meklēt risinājumus un uzklausīt speciālistu viedokļus par staltbriežu ganāmpulka nākotni.


2. Nekustamais īpašums – laukums Biķernieku ielā 70, Rīgā. Lai arī sākotnēji te bija plānota apbūves tiesību izsole, taču, lai nodrošinātu saimnieciski pamatotu īpašuma apsaimniekošanu un pēc iespējas uzklausītu iesaistītās puses, izsole atlikta.


Minētā teritorija ir “Rīgas mežu” pamatkapitālā. Pirms vairākiem gadiem te bija plānots būvēt uzņēmuma biroja ēku. Tā savu aktualitāti ir zaudējusi. Taču “Rīgas mežiem” svarīgi ievērot labas korporatīvās pārvaldības principus, paaugstināt teritorijas sociālekonomisko nozīmi, kā arī pievienoto vērtību sabiedrībai.


Tādēļ, lai nepastarpināti pārrunātu ar teritorijas attīstību saistītos jautājumus un uzklausītu konstruktīvus priekšlikumus, interesenti – iedzīvotāji, apkaimju biedrības, pašvaldība, tuvumā esošo veselības aprūpes iestāžu pārstāvji – aicināti uz tikšanos. Tā paredzēta ceturtdien, 7.septembrī, plkst. 16.00-17.00 (Biķernieku ielā 70, pie Biķernieku un Ieriķu ielām, laukumā pie meža: https://ej.uz/3c5p).


3. Mangaļsala, Mangaļsalas iela 2, Rīga – dabas parka “Piejūra” teritorija. Atbilstoši “Rīgas mežu” rīcībā esošajai informācijai, 2017.gadā noslēgts līgums par zirgu treniņu laukuma nomu 0,33 ha platībā, daļā dabas parka. Šis līgums noteica, ka nomniekam jāizturas atbildīgi pret dabas teritoriju un tajā esošajām vērtībām, t.sk. te nav pieļaujama zemsedzes bojāšana, bioloģiskās daudzveidības samazināšana, vides kvalitātes pasliktināšana u.c.  

Gan šī, gan apkārtējā teritorija, ir “Rīgas mežu” īpašumā.  

No 2021.gada nomnieks turpināja izmantot teritoriju bez līguma, turklāt nerūpējās par vidi. Turklāt, uzņēmums konstatēja, ka nomnieks faktiski izmanto nevis minētos 0,33 ha, bet jau patvaļīgi “izpleties” apm. 5,5 ha, no kuriem teju 3 ha ir iznīcināta zemsedze, radot kaitējumu dabas vērtībām.  

Apzinoties savu atbildību par dabas lieguma teritoriju, “Rīgas meži” vērsušies ne tikai pie nomnieka, bet arī kompetentajās iestādēs. Tās pirmšķietami konstatējušas, ka, visticamāk, nomnieka darbības rezultātā daļa dabas parka pārvērsta par degradētu teritoriju.  

Uzņēmumam, atbilstoši savai kompetencei, jānodrošina, lai Mangaļsalā tiktu ievēroti ar teritorijas izmantošanu saistītie juridiskie aspekti, dabas vērtību aizsardzība un pienācīga saglabāšana, kā arī vietējās sabiedrības un visu apmeklētāju intereses.  

“Rīgas meži”, sadarbībā ar pašvaldību aicina interesentus uz tikšanos. Tā plānota 2023.gada 23.augustā, plkst. 17.00-18.30, Mangaļsalas stāvlaukumā: https://ej.uz/tvef, lai klātienē diskutētu un uzklausītu argumentētus priekšlikumus par teritorijas turpmāko izmantošanu, atbilstoši normatīvo aktu un labas pārvaldības nosacījumiem.  


Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.  

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO2” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.  

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.  

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.  

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.  

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.  

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību 

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

[email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/EkVidO2/

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai. Okera krāsas fons, labajā malā liels zvirbulis, kreisajā malā koku zari
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā piektdienā – Kronvalda parkā

Piektdien, 2024.gada 5.aprīlī plkst. 16.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Kronvalda parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” sestā Pavasara putnu...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai Esplanādē. Zaļš fons un labajā malā liels zvirbulis
Galerija

03.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā ceturtdienā, “Ēnu dienas” ietvaros, talka notiks Esplanādē

Ceturtdien, 2024.gada 4.aprīlī plkst. 10.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Esplanādes parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” piektā Pavasara putnu...