„Rīgas meži” rudenī atsāk jauna meža stādīšanu

SIA „Rīgas meži” šā gada pavasara sezonā atjaunoja 311 hektārus meža, iestādot gandrīz vienu miljonu priežu, egļu, bērzu un melnalkšņu stādu. Septembrī sausajos meža augšanas tipos tiks atjaunots mežs vēl 70 hektāru platībā, iestādot vēl vismaz ceturtdaļmiljonu priežu ietvarstādu.

Foto: F64

Rudens stādīšana tiks veikta Daugavas mežniecībā, Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirknī un Gaujas mežniecības Juglas iecirknī, kurā stādīšana jau uzsākta. Stādīšanai tiks izmantoti 260 -270 tūkstoši divgadīgu priežu ietvarstādu, kas izaudzēti SIA „Rīgas meži” kokaudzētavā „Norupe”. Papildus tam meža atjaunošanai Tīreļu mežniecības Olaines iecirknī izmantoti 2200 bērza kailsakņu stādi.

Vasaras sezona (jūnijs, jūlijs un augusts) ir visintensīvākais apmežoto platību kopšanas laiks. Pēc stādīšanas pavasarī jaunos kociņus sāk apdraudēt aizzēlums, ko veido dažādi lakstaugi, krūmi un dabiski ieauguši lapu koki. Līdz ar to starp iestādītajiem meža kultūru stādiem un aizzēlumu veidojošajiem augiem veidojas spēcīga konkurence gan sakņu, gan virszemes daļu līmenī. Tādēļ, lai nākotnē iegūtu veselīgu jaunaudzi, apmežotajās platībās veic agrotehnisko kopšanu – nopļauj aizzēlumu 1 m platā joslā.

Līdz 1. septembrim SIA „Rīgas meži” mežsaimniecisko darbu strādnieki izkopuši 717 ha meža, kas stādīts šāgada pavasarī un iepriekšējos gados. Katrīnas mežniecībā izkopti 63,6 ha, Daugavas mežniecībā - 172,4 ha, Tīreļu mežniecībā - 231 ha, bet Gaujas mežniecībā – 249,8 ha jaunaudžu. Septembrī, oktobrī un novembrī jaunaudžu kopšana turpināsies, izkopjot jauno mežu 260 ha platībā.

Vietās, kur notikusi mežizstrāde, pēc šo darbu pabeigšanas šobrīd notiek augsnes sagatavošana jauna meža stādīšanai nākamajos gados. Šogad plānotā augsnes sagatavošanas platība ir 370 ha. Augsnes gatavošana pirms meža stādīšanas uzlabo augsnes mikroklimatu un samazina zemsedzes augu konkurenci, lai jaunie stādi pēc iestādīšanas var labāk izmantot barības vielas.

Mežsaimniecisko darbu ietvaros notiek arī robežstigu un kvartālstigu kopšana, apauguma novākšana grāvjos un gar ceļiem, robežzīmju atjaunošana un citi darbi.

 

 

 

Papildus informācija:

Anda Vilciņa

SIA „Rīgas meži”

Mežsaimniecības daļas

meža atjaunošanas galvenā speciāliste

Tālr. 29294363

Citi raksti

Skatīt visus

Sarunu festivāla LAMPA plakāts

18.06.2024.

RĪGAS MEŽI sarunu festivālā LAMPA aicina uz diskusiju “Vai var pārdot svaigu gaisu?”

“Koksne mežā nav vienīgā vērtība! Atbildīgs meža apsaimniekotājs plāno un uztur arī citas dabas vērtības, no kurām ir vai nākotnē būs iespējams nopelnīt,” tā apgalvo SIA “Rīgas meži” valdes...

Bērna zīmējums

17.06.2024.

RĪGAS MEŽI sadarbībā ar Ziedoņa muzeju izsludina Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursu

SIA “Rīgas meži” sadarbībā ar Ziedoņa muzeju aicina bērnus piedalīties Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursā. Tajā jo īpaši tiek aicināti piedalīties Rīgas dažādu apkaimju un biedrību...

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...